SVENSK-DANSK DATAORDLISTE

(Ca. 4200 svenske opslagsord inden for data og edb. Ordlisten er bearbejdet med særligt henblik på at undgå misforståelse mellem svensk og dansk med hensyn til bøjningsformer, imperativ/infinitiv, ental/flertal og modsat grammatisk genus. Arbejdet med ordlisten er endnu ikke afsluttet, der kan forekomme fejl)

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

Svenska

Dansk

16-bitars

16-bit

24-bitars

24-bit

32-bitars

32-bit

3d-djup

3d-dybde

3d-läge

3d-tilstand

3d-modell

3d-model

3-ljud

3-audio

7-formaterad

7-formateret

8-bitars

8-bit

8-facks

8-bakke

Acceleration

Accelerator

Accelerera

Accelerér, accelerere

Acceptera

Acceptér, acceptere

Accepterade

Accepterede

Accepterar

Accepterer

Ackumulera

Kumulativ, akkumulér, akkumulere

Addera

Addér, addere

Adjektiv

Adjektiv, adjektiver

Adjö

Farvel

Administratör

Administrator, superbruger

Administratörsläge

Superbrugertilstand, administratortilstand

Adress

Adresse

Adressbok

Adressebog

Adressbokens

Adressebogens

Adressboksdel

Adressebogsdel

Adressböcker

Adressebøger

Adressfil

Adressefil

Adresshanterare

Adressehåndtering, adressehåndteringer

Adressrad

Adressefelt

Affärer

Forretninger

Akronymdatabas

Akronymdatabase

Aktiv punkt

Hotspot, aktivt punkt

Aktiva

Aktive

Aktivera

Aktivér, aktivere

Aktivera insticksprogram

Aktivér plug-ins

Aktiverade

Aktiverede

Aktiverar

Aktiverer

Aktiverat

Aktiveret

Aktiveringspost-stack

Ramme-stak

Aktiveringstid

Aktiveringstid

Aktiveringszon

Aktiv zone, aktiveringszone

Aktivitet

Opgave, aktivitet

Aktiviteter

Opgaver, aktiviteter

Aktivitetsfält

Opgavelinje, proceslinje, aktivitetsfelt, aktivitetsfelter

Aktivitetslista

Opgaveliste, aktivitetsliste

Aktivitetsnamn

Opgavenavn, opgavenavne, aktivitetsnavn, aktivitetsnavne

Aktivt fönster

Aktivt vindue

Aktuell

Nuværende, aktuel

Aktuellt

Nuværende, aktuelt

Alarmdemon

Alarmdæmon

Alarmdemonen

Alarmdæmonen

Alarmen

Alarmerne

Alarmet

Alarmen

Alarmmeddelandet

Alarmbeskeden, alarmmeddelelsen

Albumet

Albummet

Alfabetsinlärning

Alfabetøvelser

Alfablandning

Alfablanding

All

Al

Alla

Alle

Allmän

Global, almen, generel

Allmänhet

Almindelighed, generelt

Allmänna

Generelle, almene

Allmänt

Generelt, alment

Allmänt fel 

Generel fejl

Alltid

Altid

Alltid överst

Altid øverst

Allvarligt

Fatalt, alvorligt

Alternativ

Indstilling, indstillinger, alternativ, alternativer

Alternativen

Punkterne, alternativerne, indstillingerne

Alternativet

Tilvalget, alternativet, indstillingen

Alternativknapp

Alternativknap

Alternera

Alternér, alternere

Amerikanskt tangentbord

Us-tastatur, amerikansk tastatur

Andra

Andre

Anfang

Begyndelselinje

Ange

Indtast, angiv

Angivna

Angivne

Animera

Animér, animere

Animerad

Animeret

Animerade

Animerede

Animeringar

Animeringer

Animeringshastighet

Animeringshastighed

Ankomstordning

Ankomstrækkefølge

Anledning

Årsag, grund

Anländer

Ankommer

Anlänt

Ankommet

Anmärkning

Bemærkning

Anmärkningar

Bemærkninger

Annan

Anden

Annars

Ellers

Annat

Andet

Anonyma

Anonyme

Anpassa

Indstil, tilpasse

Anpassade

Indstillede, tilpassede

Anpassar

Indstiller, tilpasser

Anpassas

Indstilles, tilpasses

Anpassning

Indstilling, tilpasning, personliggørelse

Anpassningsbar

Indstillelig, tilpasningsbar

Anrop

Kald

Anropa

Kalde

Anses

Betragtes, anses for

Anslut

Forbind, tilslut

Anslut (nätverks)enhet

Tilslut netværksdrev

Ansluta

Forbinde, tilslutte, koble

Ansluten

Forbundet, tilsluttet, koblet

Ansluter

Forbinder, tilslutter, kobler

Anslutna

Tilkoblede, tilsluttede

Anslutning

Forbindelse, tilslutning, kobling

Anslutningar

Forbindelser, tilslutninger, koblinger

Anslutningsfel

Forbindelsesfejl, tilslutningsfejl

Anslutningshanterare

Forbindelseshåndtering, forbindelseshåndteringer

Anslutningslogg

Forbindelseslog

Anslutningstyp

Forbindelsestype, tilslutningstype

Antalet

Antallet

Anteckning

Note, notat

Anteckningar

Noter, notater

Anteckningslappar

Popopnoter

Antingen

Enten

Använd

Brug

Använd datorns förvalda e-postklient

Brug standardvalgt e-postprogram

Använd dokumentnamn

Brug dokumentnavn

Använd fildelningsnamn

Brug fildelingsnavn

Använd insticksprogram 

Brug plug-in

Använda

Bruge, anvende

Användaragent

Brugeragent

Användaragentsträngar

Brugeragentstrenge

Användardefinierade

Brugerdefinerede

Användare

Bruger, brugere, user

Användaren

Brugeren

Användarfält

Brugerfelt, brugerfelter

Användarhanterare

Brugerhåndtering, brugerhåndtringer

Användar-id

Bruger-id

Användarinformation

Brugerinformation

Användarinmatning

Brugerindtastning

Användarklass

Brugerklasse

Användarklasser

Brugerklasser

Användarkommandon

Brugerkommandoer

Användarmanual

Brugervejledning

Användarmiljö

Brugermiljø

Användarnamn

Brugernavn, brugernavne

Användarspecificerad

Brugerspecificeret

Användarvärden

Standardopsætning, -indstillinger

Användbara

Nyttige, praktiske

Användbart

Nyttigt, praktisk

Användningsbeskrivning

Brugsbeskrivelse

Användningsbeskrivningar

Brugsetiketter, brugsbeskrivelser

Används

Bruges

Använts

(Er blevet) brugt

Applicera

Anvendelse, applicér, applicere

Arbeta

Arbejde

Arbeta nedkopplad

Arbejd frakoblet

Arbetar

Arbejder

Arbetsadress

Forretningsadresse, jobadresse

Arbetsblad

Arbejdsark

Arbetsbok

Arbejdsbog, projektmappe

Arbetsgrupp

Arbejdsgruppe

Arbetskatalog

Arbejdsmappe

Arbetstelefon

Forretningstelefon, jobtelefon

Arbetsvecka

Arbejdsuge

Area

Areal

Arean

Arealet

Argument

Argument, argumenter

Arkad

Arkade

Arkiv

Arkiver, filer

Arkiverare

Arkivbehandler, arkivbehandlere

Arkiveringsverktyg

Arkiveringsværktøj, arkiveringsværktøjer

Arkivkopia

Filkopi

Arkivmapp Filmappe

Arkiv-menyn

Menuen Filer

Arkivnamn

Arkivnavn, arkivnavne

Arrangör

Arrangør

Arrenderingstid

Lejemålsvarighed

Artificiell

Kunstig, artificiel

Artikelkropp

Artikelkrop

Artiklar

Artikler

Associerad

Associeret

Astronomiska

Astronomiske

Atlasgrön

Atlasgrøn

Atomvikt

Atomvægt

Att

At

Att göra

Husk, gøremål

Attackerar

Angriber

Attribut

Lister, attribut

Autentisering

Godkendelse

Autoarkmatare Automatisk arkføder, Automatiske arkfødere

Autoform

Autoformular

Automatiseringsinställningar

Automationsindstilling

Automatisk

Auto, automatisk

Automatisk koppling

Automatisk sammenføjning

Automatisk rullning

Automatisk rulning

Automatisk upprepning

Automatisk gentagelse

Automatiskt

Automatisk

Autotext

Autotekst

Av

Af, fra

Avancerade

Avancerede

Avancerat

Avanceret

Avbildsfil

Billedfil

Avbildsfiler

Billedfiler

Avbildstyp

Billedtype

Avbrott

Interrupts, afbrud

Avbrottsinformation

Interrupt-information, afbrudsinformation

Avbruten

Annulleret

Avbrutet

Annulleret

Avbryt

Annullér

Avbryt överföring

Afbryd overførsel

Avbryta

Afbryde, annullere

Avbrytas

Afbrydes, annulleres

Avbryter

Afbryder, anullerer

Avbröts

(Er blevet) afbrudt, annulleret

Avdelning

Afdeling, sektion, afsnit

Avgränsad

Begrænset

Avgör

Afgør

Avgöra

Afgøre

Avgörande

Afgørende

Avindentera

Afindryk, afindrykke

Avinstallera

Afinstallér, afinstallere

Avklippt

Klippet af

Avlusaren

Fejlsøgeren

Avlusas

Debugges

Avlusningsnivå

Fejlretningsniveau

Avläsare

Ripper, aflæser, aflæsere, felsøger, fejlsøgere

Avmarkera

Afmarkér, afmarkere

Avmarkerar

Afmarkerer

Avmontera

Afmontér, afmontere

Avmonterad

Afmonteret

Avrivningsflik Aftageligt faneblad

Avskild

Løsreven, fraskilt

Avskiljare

Adskiller, adskillere

Avslut

Afslutning

Avsluta

Afslut

Avsluta automatiskt

Tekstboks med automatisk udgang

Avslutade

Afsluttede

Avslutades

Afsluttedes

Avslutar

Afslutter

Avslutas

Afsluttes

Avslutats

(Er blevet) færdigt, afsluttet

Avslå

Afslå

Avsnit

Afsnit

Avsnittsförfattare

Afsnitsforfatter, afsnitsforfattere

Avstannad

Stoppet op, hænger

Avstånd

Afstand

Avstånden

Afstandene

Avståndet

Afstanden

Avstängda

Slået fra

Avstängning

Afslutning

Avsändare

Afsender, afsendere

Avsändarens

Afsenderens

Avsändarnamn

Opringerens navn

Avsök

Genskan, afsøg, skan

Avsökning

Afsøgning, skanning

Avtäck

Afdæk

Axel

Akse

Axeln

Aksen

Backsteg

Backspace

Bad

Badning

Bakgrund

Baggrund

Bakgrunden

Baggrundsindstillinger

Bakgrunder

Baggrunde

Bakgrundsbild

Baggrundsbillede

Bakgrundsbilder

Baggrundsbilleder

Bakgrundsfärg

Baggrundsfarve

Bakgrundsfärgen

Baggrundsfarven

Bakgrundsprogram

Baggrundsprogram, baggrundsprogrammer

Bakgrundsstyrka

Svindestyrke

Bakpärm

Bagside

Baksida

Bagside

Baksidesutskrift

Bagudskriftsfilm

Bakstreck

Skråstreg, skråstreger

Bakåt

Tilbage, baglæns, bagud

Bakåtreferenser

Tilbagereferencer

Balans

Balance

Ballong

Ballon

Bana

Bane

Banans namn

Banenavn

Band

Bånd

Bandbreddsbegränsning

Båndbreddegrænse

Bandenhet

Båndenhed

Bandenheten

Båndstationen, båndenheden

Bandindex

Båndindeks

Barn

Barn, børn

Bas

Basis

Baserat

Baseret

Baskatalog

Basismappe

Baskatalogen

Basismappen

Basklass

Basisklasse

Bass

Bas

Basteckensnitt

Grundskrift

Basteckensnittsfamilj

Basisfamilie

Bastyp

Basistype

Batterimonitor

Batteriovervågning

Batterinivå

Batteriladeniveau

Bedrövlig

Bedrøvelig, dårlig

Befintligt

Eksisterende

Begränsa

Begrænse

Begränsade

Endelige, begrænsede

Begränsningar

Grænser

Begränsningsinställningar

Grænseindstillinger

Begär

Bed, anmod, forespørg, begær, ønsk

Begäran

Forespørgsel

Begäran om tillåtelse

Autoriseringsforespørgsel

Begärd

Forespurgt

Begärda

Forespurgte

Begärt

Ønsket, bedt, anmodet, forespurgt

Behandla

Behandl, behandle

Behandlade

Behandlede

Behandlar

Behandler

Behandlingen stoppas

Stands, behandlingen stoppes

Behov

Forespørgsel, behov

Behåll

Behold

Behörighet

Adgangstilladelse, beføjelse

Behöva

Kræve, have brug for

Behöver

Kræver, har brug for

Behövs

Kræves, er brug for

Bekräfta

Bekræft, bekræfte

Bekräftelse

Bekræftelse

Bekräftelsedialogrutan

Bekræftelsesdialogen

Bekvämlighet

Behagelighed

Belopp

Kontanter, beløb

Benämnda

Benævnte

Berg

Bjerg, bjerge

Beroende

Afhængig

Beroenden

Afhængigheder

Beror på

Afhænger af

Beräkna

Beregn, beregne

Beräknar

Beregner

Beräknas

Beregnes

Beräkning

Beregning

Beräkningar

Beregninger

Berätta för en vän

Tip en ven

Berör

Involverer, berører

Beskrivning

Beskrivelse

Beskrivningar

Beskrivelser

Beskär

Beskær

Bestruken film Belagt film

Bestruket

Belagt

Bestruket papper

Belagt papir

Besvarat

Besvaret

Besök

Besøg

Besökt

Besøgt

Besökta

Besøgte

Betala

Betal, betale

Beteende

Opførsel, adfærd

Beteendet

Stilen, opførslen

Beter

Opfører

Betrakta

Betragt, betragte

Bevakningspunkt

Overvågningspunkt

Bevara

Bevar, bevare

Bibliotek

Biblioteker

Bidragsgivare

Bidragyder, bidragydere

Bifoga

Vedlæg, vedlægge

Bilaga

Bilag

Bild

Billede

Bildbehandlingsprogram

Billedredigeringsprogramm billedredigeringsprogrammer

Bildbläddrare

Billedsøger, billedsøgere

Bilddiffusion

Billeduklarhed

Bilden

Billedet

Bilder

Billeder

Bildformat

Billedformat, billedformater

Bildfrekvens

Billedrammerate, billedfrekvens

Bildfönster

Billedvindue, billedvinduer

Bildgalleri

Billedgalleri

Bildinställningar

Billedopsætning, -indstillinger

Bildkatalog

Billedkatalog

Bildlista

Billedliste

Bildläsar

Skanner ind

Bildläsare

Skanner, skannere, scanner, scannere

Bildläsartjänst

Skanneservice

Bildnamn

Billednavn, billednavne

Bildobjekt

Billede, billeder

Bildområde

Plotteområde

Bildpunkter

Pixels, billedpunkter

Bildram

Billedramme

Bildskärm (övervakare, övervaka)

Skærm

Bildspel

Diasshow, diashows, billedshow, billedshows, billedspil

Bildstorlek

Billedstørrelse

Bildsökning

Billedsøgning

Bildtoppar

Billedtoppe

Bildvisare

Billedfremviser, billedfremvisere

Bildvisningsdel

Billedviserdel

Bildzoom

Billedforstørrelse

Biljardspel

Billardspil

Binda

Binde

Bindestreck

Bindestreg, bindestreger

Bindning

Binding

Bindningar

Bindinger

Binär

Binær

Binärfiler

Binære filer

Biosfär

Biosfære

Bitar

Bits

Bitdjup

Bitdybde

Bitfönster

Bitvindue, bitvinduer

Bitmapp

Bitmap

Bitmappat teckensnitt

Bitmapskrifttype

Bitmappsflagga

Bitmapflag

Bittakt

Bitrate

Bjud

Invitér

Bjuder

Inviterer

Bjudit

Inviteret

Blanda

Bland, blande

Blandad

Blandet

Blandad svart Blandet sort

Blandning

Blanding

Blanksteg

Mellemrum

Blek

Bleg

Blekgrå

Hvidgrå

Bleknande

Fade, blegnende

Blinka

Blinke

Blinkande

Blinkende

Blivit

Blevet

Blixten

Lynet

Block

Blok

Blockenheter

Blokenheder

Blockering

Afblokering, blokering

Blocket

Blokken

Blockets

Blokkens

Blocktyp

Blokenhed, bloktype

Blommor

Blomster

Blåröd

Blårød

Bläckinställning

Farveindstilling, blækindstilling

Bläckreducering Blækreduktion
Bläcktorkningstid Blæktørretid

Bläddra

Gennemse, bladre

Bläddra efter mapp

Led efter mappe

Bläddrare

Søger, søgere, browser, browsere

Bläddringsintervall

Søgeinterval, søgeintervaller

Bok

Bog

Bokmärke

Bogmærke

Bokmärken

Bogmærker

Bokmärkesdelen

Bogmærkeafsnittet

Bokmärkeseditor

Bogmærkeredigering

Bokmärkessamling

Bogmærkesamling

Bokstav

Bogstav

Bokstavsordning

Alfabetisk rækkefølge

Bokstavsordningsspel

Bogstavrækkefølgespil

Bokstäver

Bogstaver

Boll

Bold

Bollar

Bolde

Bollspel

Boldspil

Bomb

Bombe, prik

Bondeställning

Bondestruktur

Booleskt

Boolesk

Borste

Pensel, børste

Bort

Slet, væk

Borta

Borte

Bortse ifrån

Kassér, se bort fra

Bortsprungna

Løbskkørte

Borttagen

Fjernet

Borttagna

Fjernede

Borttagning

Sletning, fjernelse

Borttagningar

Sletninger, fjernelser

Bra

Godt

Brandvägg

Brandmur

Bred haloeffekt

Bredt glorieomrids

Bredd

Bredde

Breven

Brevene

Brevfotsfil

Underskriftsfil

Brevfotstext

Underskriftstekst

Brevhuvud

Brevoverskrift, visningsstil

Brevhuvuden

Brevoverskrifter

Brevlista

Brevoversigt

Brevlåda

Postkasse

Brevlådan

Postkassen

Brevlådor

Postkasser

Brevnedladdning

Nedtagning af breve, downloading

Brevtext

Brevkrop

Brevöverföring

Overførsel af brev

Brickan

Bakken, brikken

Brickor

Bakker, brikker

Brickspel

Flisespil

Broschyrpapper

Brochurepapir

Broschyrutskrift

Pamfletudskrivning, brochureudskrift

Bruksanvisning

Brugervejledning, brugsanvisning

Bruten

Brudt

Brygga

Bro

Bryt text

Tekstombrydning

Brytning

Linjebrud

Brytpunkt

Stoppunkt

Brytpunkter

Stoppunkter

Brådskande

Haster

Brädet

Brættet

Brädlayout

Brætudlægning

Brädor

Bræt

Brädspel

Brætspil

Bränn

Skriv, brænder

Bränner

Skriver, brænder

Bränning

Brænding

Brännskydd

Brandsikret

Bröder

Brødre

Bubblor

Bobler

Bufferfil

Bufferfil

Buffert

Buffer

Buffrar

Buffere

Bulkmatare

Bulkføder, bulkfødere

Bulor

Bump

Bulstorlek

Bumpstørrelse

Buss

Bus

Bygg

Byg

Bygga

Bygge

Byt

Skift, byt

Byt namn

Omdøb

Byta namn

Omdøbe

Byteordning

Byterækkefølge

Byter

Skifter, bytter

Byter namn på mapp

Omdøber mappe

Båda

Begge

Båge

Korde, bue

Bädda in

Indlejr, indlejre

Bärbar

Portabel, bærbar

Bärbar dator

Notebook, laptop

Bäst

Bedst

Bästa

Bedste

Bättre

Bedre

Böcker

Bøger

Börja med tom sida

Start med tom side

Början

Begyndelsen

Börjar

Begynder

Börjat

Begyndt

Börskurserna

Børsnoteringerne

Cachat

Cachet

Cachekopior

Cachede kopier

Cacherensare

Cacherydder, cacheryddere

Cc

Copy

Cd-avbild

Cd-billede

Cd-brännare

Cd-skriver, cd-skrivere

Cd-brännarprogram

Cd-skrivningsprogram, cd-skrivningsprogrammer

Cd-bränning

Cd-optagelse, cd-skrivning

Cd-databasfil

Cd-databasefil

Cd-enheter

Cd-enheder

Cd-spelare

Cd-afspiller, cd-afspillere

Cd-storlek

Cd-størrelse

Cd-text

Cd-tekst

Cd-typ

Cd-type

Cell

Celle

Cellegenskaper

Celleattributter

Cellkommentar

Cellekommentar

Centralt

Centraliseret, centralt

Centrera

Centrér, centrere

Centrerad

Centreret

Centrum

Centerkontrol, centrum

Certifikat

Certifikat, certifikater

Certifikatbegäran

Certificeringsforespørgsel

Certifikatkedja

Certifikatkæden

Certifikatnamn

Certifikatnavn

Certifikatsamling

Certifikatbundt

Certifikatsbegäran

Certifikatforespørgsel

Certifikatshanterare

Certifikathåndtering, certifikanhåndteringer

Certifikatsökväg

Certifikatssti

Chatt

Chat

Chatta

Snakke, chatte

Chattar

Snakker, chatter

Chattdialog

Snakkedialog, chatdialog

Chefens

Managerens, chefens

Cirklar

Cirkler

Cirkulär

Cirkulær

Citationstecken

Anførselstegn

Citerad

Citeret

Civilstånd

Ægteskabelig status

Clipboard, klippbord

Klippebord

Copyright

Ophavsret, copyright

Ctrl-tangent

Control-tast, ctrl-tast

Dagar

Dage

Dagar, timmar, minuter

Dage, timer, minutter

Dagens längd

Daglængde

Dagjämningarna

Jævndøgnspunkterne

Dagligen

Daglig, dagligt

Dagsplanerare

Dagsplan, dagsplaner

Damplacering

Dronningeplacering

Danska

Dansk

Databas

Database

Databasnamn

Databasenavn, databasenavne

Datakälla

Datakildetype

Dataspår

Dataspor

Datastorlek

Datastørrelse

Datatyp

Datatype

Dataverktyg

Datatool

Dataverktyg

Dataværktøj

Datavisande

Datavisning

Datavärde

Datapunkt, dataværdi

Datavärden

Datapunkter, dataværdier

Dator

Computer, Datamaskine

Datorer

Computere

Datorgrafik

Computergrafik

Datormotspelaren

Computermodstanderen

Datorspelare

Computerspiller, computerspillere

Datum

Dato

Datum och tid

Dato og klokkeslæt

Datumformat

Datoformat, datoformater

Datumfrist

Datogrænse

Datumintervall

Datointerval

Datumvariabel

Datovariabel

Datumvärde

Datoværdi

Definiera

Definér, definere

Definierad

Defineret

Definierade

Definerede

Deklarationsfil

Headerinfo, headerfil

Deklarationsfiler

Headerinfo, headerfiler

Dekorationsinställningar

Dekorationsopsætning, dekorationsindstillinger

Dekryptera

Dekryptér, dekryptere

Dekrypteringslager

Dekrypteringslag

Del

Part

Dela

Opdel

Dela celler

Opdel celler

Dela skrivbord

Skrivebordsdeling

Delad

Opdelt

Delade

Opdelte

Delat

Delt

Delklass

Underklasse

Delningslist

Delelinje

Delningsläge

Splittilstand

Delningsruta

Deleboks

Delprisma

Delprisme

Deltaradkomprimering

Deltarækkekomprimering

Delvis

Delvis, delvist

Delvisa

Delvise

Demon

Dæmon

Demonmodul

Dæmonmodul

Demonstration

Demo, demonstration

Den här datorn

Denne computer

Dess

Dets

Detaljerad

Detaljeret

Detaljerade

Detaljerede

Detaljfönster

Detaljevindue, detaljvinduer

Diagonala

Diagonale

Diagram

Diagram, diagrammer

Diagramundertyp

Diagramundertype

Dialogruta

Dialogboks

Dialogrutan

Dialogen

Dialogrutor

Dialogbokse

Dialogvy

Dialogvisning

Digitalkamera

Digitalt kamera

Dina

Dine

Direkt

Direkte

Direktredigering

Visuel redigering

Diskanvändning

Diskforbrug

Diskettenhet

Floppy-enhed

Diskussionsgrupper

Nyhedsgruppe

Diskussionsgruppsläsare

Nyhedslæser, nyhedslæsere

Diskutrymme

Diskplads

Diskövervakning

Diskovervågning

Distribuerat

Distribueret, decentraliseret

Distributionslista

Distributionsliste

Distributionslistor

Distributionslister

Ditt

Dit

Dividera

Dividér, dividere

Djup

Dybde

Djur

Dyr

Docka

Dok

Docka

Låse, forankre, dok, dokke

Dockad

Fastlåst, Dokket, forankret

Dockningsikonen

Dokikonet

Dockningsläge

Doktilstand

Dokumentationsträd

Dokumentationstræ

Dokumentationsträdet

Dokumentationstræet

Dokumentbläddrare

Dokumentfremviser, dukomentfremvisere

Dokumentegenskaper

Dokumentegenskaber

Dokumenterad

Dokumenteret

Dokumentets titel

Dokumenttitel

Dokumentformat

Dokumentformat, dokumentformater

Dokumentfönster

Dokumentvindue, dokumentvinduer

Dokumenttyp

Dokumenttype

Dold kopia 

Blindkopi

Domän

Domæne

Domäner

Domæner

Domännamn

Domænenavn, domænenavne

Dra

Træk, trække

Dra och släpp

Træk-og-slip

Drag

Træk

Dragläge

Træktilstand

Drift

Flyd, drift

Drivrutin

Driver

Drivrutiner

Drivere

Drivrutinsinställningar

Driveropsætning, -indstillinger

Drottningar

Dronninger

Dubbel

Dobbel

Dubbelklick

Dobbeltklik

Dubbelklicka

Dobbeltklik, dobbeltklikke

Dubbelsidig

Dobbeltsidet

Dubbelt

Dobbelt

Dubbla

Dobbelte

Dubblera

Fordobl, fordoble

Duk

Billedviserlærred, lærred

Duken

Lærredet

Dumpa

Dump, dumpe, smide væk

Duplex

Dupleks

Duplexenhet

Duplekser

Duplicera

Duplikér, duplikere

Dvala

Dvale

Dvd-enhet

Dvd-enhed

Dvd-spelare

Dvd-afspiller, dvd-afspillere

Dyker upp

Kommer op, dukker op

Dåligt

Dårligt

Där, var

Hvor

Därför

Derfor

Död

Døde

Döda

Dræb

Dödlig

Dræber

Dölj

Skjul, blind

Dölj stödlinjer

Skjul gitterlinjer

Döp om

Omdøb

Editorer

Tekstredigeringer, editorer

Editorn

Editoren

Efternamn

Efternavn

Eftersom

Fordi, eftersom

Eftersöktes

Blev søgt

Egen

Brugerdefineret

Egenskap

Egenskab

Egenskaper

Indstillinger, egenskaber, egenskabsside

Egenskapsdialogen

Egenskabsdialogen

Egenskapssida

Egenskabsside

Eget

Brugervalgt

Eget användarnamn

Brugerdefineret brugernavn

Eget läge

Brugerudseende

Egna

Egne

Ej kompatibel

Inkompatibel

Ekliptikan

Ekliptika

Eko

Ekko, efterklang

Ekoläge

Ekkotilstand

Ekonomiläge

Økonomitilstand

Ekonomisvart Ecoblack

Ekonomiutkast

Økonomisk kladde, økonomiske kladder, økonomisk udkast, økonomiske udkast

Ekvation

Ligning

Ekvationen

Ligningen

Ekvationer

Ligninger

Ellips

Ellipse

Ellipsoid

Ellipsoide

Elva

Elleve

En gång per arbetspass

Én gang per kørsel

Enbart vikning

Fold kun

Endast

Kun

Endast bilder

Kun billeder

Endast för intern användning

Kun til intern brug

Energiinställningar

Energiindstillinger

Energimängd

Energimængde

Energisparfunktion

Strømsparing

Enfärgad

Enfarvet, flad

Enhet

Enhed

Enheter

Enheder

Enhetlig

Ensartet, uniform

Enhetsinställningar

Enhedsopsætning, -indstillinger

Enhetsnamn

Enhedsnavn, enhedsnavne

Enhetsomvandlare

Enhedskonvertering, enhedskonverteringer

Enkel

Nem, let

Enkelklicka

Enkeltklik, enkeltklikke

Enkelriktad

Ensrettet

Enkelsidig Enkeltsidet

Enkelt

Simpelt

Enkelt papper Almindeligt papir

Enkla

Enkle

Enklare

Enklere, nemmere

Ensam

Alene

Ensamstående

Alenestående

E-post

E-mail

E-postadress

E-mail-adresse

E-postadressen

E-mailadresse

E-postadresser

E-mail-adresser

E-postbrevlådor

E-mail-postkasser

E-posteditor

E-mail-beskedredigering

E-postinformation

E-mail-info

E-postklient

E-mail-klient

E-postlistor

E-postlister

E-postmappar

E-mail-mappeliste

E-postmeddelande

E-mail-besked

E-postmeddelanden

E-mail-beskedvisning

E-postprofil

E-mail-profil

E-postunderrättare

E-postadvarsel

E-postövervakning

E-postovervågning

Erbjud

Tilbyd

Erbjuder

Tilbyder

Erbjudit

Tilbudt

Erfarenhet

Erfaring

Erkännanden

Anerkendelser

Ersätt

Erstat

Ersätta

Erstatte

Ersättas

Erstattes

Ersätter

Erstatter

Ersättning

Erstatning

Ersättningstext

Erstatningstekst

Erövring

Erobring

Etan

Ethan

Ethernet

Eternet

Etikett

Etikette

Ett

Et

Ett internt fel uppstod. 

Intern fejl

Euphoria

Eufori

Exakt

Nøjagtig, eksakt

Examen

Eksamen, eksaminer

Examenseditor

Eksamenseditor

Excel-kalkylark

Excel-regneark

Exempel

Eksempel, eksempler

Exempelvis

Såsom, eksemplevis

Existerar

Findes, eksisterer

Expandera

Ekspandér, ekspandere

Expansionsenhet

Uddataudvider, ekspansionsenhed

Expansionsenheter

Uddataudvidere, ekspansionsenheder

Experimentell

Eksperimentel

Expert

Ekspert

Explicit

Eksplicit

Exponent

Eksponent

Exponenten

Eksponenten

Exporter

Eksporter

Exportera

Eksportere

Exportfilter

Eksportfilter

Extern

Ekstern

Externa

Eksterne

Externt

Eksternt

Extra

Ekstra

Fack

Bakker, rum, fag

Faktiskt

Faktisk

Faktureringsinformation

Regningsinformation

Fallande

Faldende

Fallande ordning

Sorter faldende

Fallit

Faldet

Falsk

Forkert

Falskt

Falsk

Familj

Familie

Farkoster

Skibe, fartøjer

Farmor, mormor

Bedstemor

Fastighet

Ejendom

Favoriter

Hotlist, favoritter

Favoriter-menyn

Menuen Foretrukne

Faxa

Faxe

Faxhuvud

Fax-hoved

Faxmall

Fax-skabelon

Faxverktyg

Fax-værktøj

Faxvisare

Fax-fremviser, fax-fremvisere

Februari

Februar

Fel

Fejl

Fel användar-id

Forkert brugernavn

Fel lösenord

Forkert kodeord

Fel lösenord, ange rätt säkerhetslösenord 

Forkert kodeord, skriv venligst det korrekte sikkerhedskodeord

Fel storlek på brev

Forkert e-poststørrelse

Felaktig

Forkert, misdannet

Felaktig adress 

Ugyldig adresse

Felaktig avsändaradress 

Ugyldig Fra-adresse

Felaktig säkerhetskod

Forkert PIN-kode

Felaktigt

Forkert, upræcist

Felaktigt certifikatnamn

Forkert certifikatnavn

Felbeskrivning

Fejlbeskrivelse, programfejl

Feldatabas

Fejldatabase

Feldiffusion

Fejl-uklarhed

Felfärg

Fejlfarve

Felhantering

Fejlretningshåndtering

Felkod

Fejlkode

Felmeddelande

Fejlmelding, fejlbesked, fejlmeddelelse

Felmeddelanden

Fejlmeddelelser

Felnummersökning

Nummersøgning

Felplacerad tagg

Fejlplaceret tag

Felrapport

Fejlrapport

Felrapporter

Fejlrapporter

Felrättare

Problemløser, problemløsere

Felrättning

Fejlkorrektion

Felrättningar

Fejlretninger

Felstavade

Forkert stavede

Felstavat

Stavet forkert

Felsök

Fejlsøg

Felsökningsprogram

Fejlretter, fejlrettere, fejlsøger, fejlsøgere

Fet

Fed

Fetstil

Fed stil

Fett

Fedt

Fetter

Fedtstoffer

Fick

Fik

Fienders

Fjenders

Filbaksida

Filbagende

Filbindningar

Filassociationer

Filbläddring

Filsøgning

Fildelning

Fildeling

Filen finns inte 

Fil ikke fundet, Filen eksisterer ikke

Filen kunde inte hittas

Fil ikke fundet, Filen ikke fundet

Filerna

Filerne

Filfel

Filfejl

Filformat

Filformat, filformater

Filhanterare

Filhåndtering, filhåndteringer

Filhanteraren

Filhåndtering

Fillistan

Fillisten

Fillistladdare

Fillisteindlæser, fillistindlæsere

Film för baksidesutskrift Bagudskriftsfilm

Filmspelare

Videoafspiller, videoafspillere

Filnamn

Filnavn, filnavne

Filplats

Filplacering

Filskrivare

Filprinter, filprintere

Filstorlek

Filstørrelse

Filstorlekar

Filstørrelser

Filsystembaserad

Filsystembaseret

Filterinställningar

Filteropsætning, -indstillinger

Filterkriteria

Filterkriterier

Filterprotokoll

Filterprotokol, filterprotokoller

Filterregeln

Filterreglen

Filterregler

Filterregler

Filteråtgärd

Filterhandling

Filteråtgärder

Filterhandlinger

Filtext

Filtekst

Filtrera

Filtrér, filtrere

Filtrerade

Filtrerede

Filträd

Filtræ, filtræer

Filträdet

Filtræet

Filtyp

Filtype

Filutdelning

Fildeling

Filvy

Filvisning

Filväljare

Filvælger, filvælgere

Filåtkomster

Filadgange

Filändelse

Filendelse

Filändelser

Filekstensioner, filendelser

Filöverföring

Filoverførsel

Fin

Fin, fint

Fingeravtryck

Fingeraftryk

Fininställning radiomottagare

Radio-finindstilling

Finjustera

Finjustér, finjustere

Finns

Eksisterer

Finpapper Fint papir

Fisknät

Fiskenet

Fixa

Ordn, ordne

Fixera

Fiksér, fiksere

Fjäll

Bjerg

Fjärr

Fjern

Fjärrdator

Fjernvært, fjerncomputer

Fjärrinloggning

Fjernlogin

Fjärrinställningar

Fjernopsætning, -indstillinger

Fjärrmeddelande

Fjernbesked

Fjärrpaketfiler

Pakkefiler

Fjärrpaketkataloger

Pakkemapper

Fjärrspelare

Fjernspiller, fjernspillere

Fjärråtkomst

Fjernadgang

Flagga

Flag

Flamma

Flamme

Flash-minne

Flash-hukommelse

Fler

Mere, flere

Fleranvändningsmatare

Flerformålsføder, flerformålsfødere

Flerkolumnsvy

Multisøjlevisning

Flermatare

Flerføder, flerfødere

Flervalsfråga

Multiple choice

Flesta

Fleste

Flik

Faneblad

Flikar

Faneblade

Flikarna

Fanebladene

Fliken

Fanebladet

Flottor

Flåder

Flytande

Flydende, svævende

Flytta

Flyt, flytte

Flytta hit

Flyt hertil

Flyttade

Flyttede

Flyttal

Kommatal, flydetal

Flyttalsvärde

Kommatalsværdi

Flyttalsvärden

Kommatalværdier

Flyttas

Flyttes

Flyttbar

Flytbart

Flyttbart

Portable

Fläck

Plet

Flödesscheman

Flowdiagrammer

Format

Format, formater

Formatera

Formatér, formatere

Formaterar

Formaterer

Formateringsalternativ

Formateringsindstilling, formateringsindstillinger

Formateringsobjektfil

Formateringsobjektfil

Formatfel

Formatfejl

Formelindikering

Formelindikator

Formelram

Formelramme

Formelsträng

Formelstreng

Formulär

Formular

Fortfarande

Stadig

Fortsätt

Fortsæt

Fortsätt där jag var senast

Fortsæt fra hvor du sluttede sidst

Fortsätt sparade arbetspass

Fortsæt gemte sessioner

Fortsätta

Fortsætte

Fortsätter

Genoptager, fortsætter

Fot

Fod

Fotnot

Fodnote

Fotnoter

Fodnoter

Fotokassetter

Fotopatroner

Fotopapper

Fotopapir

Fragment

Fragment, fragmenter

Frampärm

Forside

Framtid

Fremtid, nære

Framtiden

Fremtiden

Framåt

Frem, fremad

Fraser

Sætninger, fraser

Fri

Fri, frit

Frihand

Frihånd

Frihetsgrader

Frihedsgrader

Frist

Frist, inden

Fru

Kone

Fråga

Spørg, spørgsmål

Fråga användare

Spørg bruger

Frågeinställningar

Spørgsmålsindstillinger

Frågespel

Quiz

Från

Fra

Full

Fuld

Fullskärm

Fuldskærm

Fullskärmsläge

Fuldskærmstilstand

Fullständig

Fuldt, fuldstændig

Fullständigt

Fuldstændig

Fungera

Virke, fungere

Fungerar

Virker, fungerer

Funktioner

Egenskaber, funktioner

Funktionsnamn

Funktionsnavn, funktionsnavne

Funktionsritare

Funktionsplotter, funktionsplottere

Funktionstangent

Funktionstast

Futurum

Fremtid

Fyll

Udfyld

Fylld

Udfyldt

Fyllstil

Udfyldningsstil

Fyra

Fire

Fyrkant

Boks, firkant

Fyrkanter

Kvadrater

Fysiskt

Fysisk

Fånga

Indfange, fange

Fält

Felt, felter

Fältet

Feltet

Fältet snabbstart

Værktøjslinjen hurtig start

Fältkod

Feltkode

Fängelse

Fængsel

Fängelset

Fængslet

Färdig

Afsluttet, færdig

Färdiga

Færdige

Färdigförpackade

Forudpakkede

Färdighet

Evne, færdighed

Färg

Farve

Färgad

Farvet

Färgade

Farvede, kolorerede

Färganpassning

Farvetilpasning

Färgbalans

Farvebalance

Färgbild

Farvebillede

Färgcirkelsida

Pletfarveside

Färgdjup

Farvedybde

Färgen på tecknen

Tegnefarve

Färger

Farver

Färgerna

Farverne

Färgfattig

Lavfarve

Färgfattigt

Lavfarvet

Färgfläck

Farveplet, Dråbe

Färgfotokvalitet

Fotokvalitetsfarve

Färghanterare

Farvehåndtering, farvehåndteringer

Färginställningar

Farveopsætning, -indstillinger

Färgintensitet Farveintensitet

Färgkarta

Farvekort

Färgkassett

Farvepatron

Färgkontroll

Farvekontrol

Färgkorrektion

Farvekorrektion

Färgkorrektion Farvekorrektion

Färgkorrektionsläge

Farvekorrektionstilstand

Färgkvalitet

Kvalitetsfarve

Färgläge

Farvetilstand

Färglägg

Fremhæv

Färgläggning

Fremhævning

Färgläggningsläge

Fremhævningstilstand

Färgläggningslägen

Fremhævningstilstande

Färgmodell

Farvemodel

Färgmättnad

Mætningsgrad

Färgnamn

Farvenavn, farvenavne

Färgpalett

Farvepalette

Färgpaletteditor

Farvepaletredigering

Färgrad

Farvelinje

Färgrik

Højfarvestil

Färgrik

Højfarve

Färgschema

Farvesammensætning

Färgscheman

Farvesammensætninger

Färgschemat

Farvesammensætningen

Färgton

Farvetone, farvenuance

Färgväljare

Farvevælger, farvevælgere

Färre

Færre

Födelsedag

Fødselsdag

Födelsedagar

Fødselsdage

Följ

Følg

Följande

Følgende

Fönster

Vindue, vinduer

Fönsteraktivering

Vinduesaktivering

Fönsterbeteende

Vinduesopførsel

Fönsterdekoration

Vinduesdekoration

Fönsterförflyttning

Vinduestrækning

Fönsterhanterare

Vindueshåndtering, vindueshåndteringer

Fönsterhanteraren

Vindueshåndteringen

Fönsterhantering

Vindueshåndtering

Fönsterikonen

Vinduesikonet

Fönsterkanter

Vindueskanttema

Fönsterklass

Vinduesklasse

Fönsterlista

Vinduesliste

Fönsterplacering

Vinduesplacering

Fönsterramar

Vinduesrammer

Fönsterruta, ruta

Rude

Fönsterstorlek

Vinduesstørrelse

Fönstertitel

Vinduestitel

Fönstervakt

Vinduessitter

Fönstret

Vinduet

För

For

För denna sida

For denne side

För hela servern

For hele serveren

För närvarande

I øjeblikket

Förberedelsetid

Forberedelsestid

Förbereder

Forbereder

Förbi

Henover

Förbindelsebevakning

Forbindelsesovervågning

Förbättra

Forbedre

Förbättringar

Forbedringer

Fördefinierad

Prædefineret

Fördefinierade

Prædefinerede

Fördel

Fordel

Fördelningen

Fordelingen

Fördröj

Forsinket

Fördröjer

Forsinker

Fördröjning

Forsinkelse

Föredra

Foretræk, foretrække

Föredra HTML

Foretræk HTML

Föredra ren text

Foretræk ren tekst

Föredragna

Foretrukne

Föregående

Forrige

Föregående

Forrige

Föregående, bakåt

Tilbage

Förekomst

Forekomst

Förenat

Forenet

Föreningen

Sammensætningen

Förenklad

Forsimplet

Föreslå

Foreslå

Föreslår

Foreslår

Företag

Firma

Företagshemlig

Virksomhedshemmelighed

Företagskonfidentiellt

Virksomhedsejendom

Företagsnamn

Firmanavn

Företagsprivat

Virksomhedsprivat

Förfluten

Forløbet

Förflytta

Flyt, træk

Förflyttning

Flytter

Förfrågar

Forespørger

Förfrågningar

Forespørgsler

Förgrening

Forgrening

Förgrund

Forgrund

Förgrundsfärg

Forgrundsfarve

Förhandsgranska

Forhåndsvis kontrol

Förhandsgranska utskrift...

Vis udskrift...

Förhandsgranskningar

Forhåndsvisninger

Förhandsgranskningsprogram

Forhåndsvisningsprogram, forhåndsvisningsprogrammer

Förhindra

Forhindr, forhindre

Förhindrar

Forhindrer

Förhållande

Ratio, forhold

Förinställda teckenssnitt

Standardstil

Förinställningsfil

Forindstillingsfil

Förklara

Forklar, forklare

Förklaring

Hvad er det?, forklaring

Förkommando

Forkommando

Förkortad

Afkortet, forkortet

Förkortat

Forkortet

Förkortning

Forkortelse

Förkortningar

Forkortelser

Förlopp

Forløb

Förloppsindikator

Forløbsbjælke, Statusindikator

Förlorade

Tabte, mistede

Förlorar

Mister, taber

Förlorat

Tabt, mistet

Förmörkelse

Eklipse, formørkelse

Förnamn

Fornavn, fornavne

Försiktig

Forsigtig, vær forsigtig

Förslag

Forslag

Först

Først

Första

Første

Förstagångs

Førstegangs

Förstorat

Skaleret, forstørret

Förstärkning

Forstærkning

Förstör

Makulér, destruer

Förstörda

Ødelagte

Försvinn

Forsvind

Försvinner

Fjernes, forsvinder

Försäkra

Forsikre, Sørg for

Försättsbladsutskrift Bannerudskrift

Försök

Prøv

Försök igen

Forsøg igen

Förtryckt papper

Præprintet papir

Förval

Forindstillet, forudindstillet

Förvald färg

Standardfarve

Förväntade

Forventede

Förväntades

Forventedes

Galax

Galakse

Galenskap

Galskab

Gamla

Gamle

Gammal

Gammel

Gammalt

Gammelt

Gammavärde

Gammaværdi

Gasnebulosa

Stjernetåge

Gata

Gade

Gatuadress

Adresse

Ge

Giv

Gemener

Små bogstaver

Gemensam

Fælles, almindelig

Gemensamma

Fælles, almindelige

Generell

Generel, almindelig, generisk

Generella

Generelle, almindelige, generiske

Generera

Generér, generere

Genererar

Genererer

Genom

Gennem

Genomlysningsfilm

Baglysfilm

Genomskinlig

Gennemsigtigt

Genomskinlighet

Opacitet

Genomsnittsbelastning

Belastningsgennemsnit

Genomstruken

Gennemstreget

Genomträng

Gennemtræng

Gensvar

Start-tilbagemelding

Genväg

Genvej

Genvägar

Genveje

Genvägsikon

Genvejsikon

Genvägsikoner

Ikonstøtte

Genvägsknapp

Genvejsknap

Geografiska

Geografiske

Gibyte

Gb

Gif-bild

Gif-billede

Gif-bilder

Gif-billeder

Giltig

Gyldig

Giltiga

Gyldige

Giltigt

Gyldigt

Gissning

Gæt

Givet

Givet

Givna

Givne

Gjorda

Foretaget

Glansig

Blank

Glansigt papper Blankt papir

Globala

Globale

Glöd

Glød

Gradering

Tikmærker, gradering, skala

Grafikläge

Grafiktilstand

Granska

Kontrollér, kontrollere,undersøg, undersøge, skan, skanne

Granska och håll

Korrektur og tilbagehold

Granskare

Kontrollerer, undersøger, tester

Granskning

Kontrol, korrektur

Gratis

Gratis, fri

Gravitation

Tyngdekraft

Grenar

Grene

Grepp

Håndtag, greb

Grovöversättning

Grov oversættelse

Grundläggande

Basalt, grundlæggende

Grundämne

Grundstof

Grupp

Gruppe

Gruppegenskaper

Gruppeegenskaber

Gruppen

Gruppen, holdet

Gruppera

Gruppér, gruppere

Grupplistfilen

Gruppelistefilen

Gruppnamn

Gruppenavn, gruppenavne

Gruppvy

Gruppevisning

Gråhet

Gråhed

Gräns

Grænse

Gränssnitt

Grænseflade

Grön

Grøn

Gullris

Gyldenlok

Gulnivå

Gulniveau

Gå till

Gå til

Gå till liknande sidor

Gå til lignende sider

Gå till sida

Gå til side

Gå till webbsida

Gå til webside

Gå-menyn

Menuen Skift til

Gång

Gang

Gånger

Gange

Går ut

Udløber

Gäst

Gæst

Gästanvändare

Gæstebruger, gæstebrugere

Göm

Skjul

Gömd

Skjult

Gömda

Skjulte

Gömknapp

Skjuleknap

Gömknappen

Skjuleknappen

Gömmer

Gemmer, deaktiverer

Gömselanimering

Skjuleanimering

Gör

Gør

Göra

Lave

Ha

Have

Hade

Havde

Hakparenteser

Kantparenteser, autoparenteser

Hallå

Hallo

Halvklotet

Halvkugle

Halvton

Halvtone

Halvtonsbilder

Halvtonebilleder

Halvtonsgrafik

Halvtonegrafik

Halvtonstext

Halvtonetekst

Handbok

Håndbog

Handboken

Håndbogen

Handen

Hånden

Handikapp

Handicap

Handikappstöd

Tilgængelighed

Handikappverktyg

Tilgængelighedsværktøj

Handledningar

Kurser, vejledninger

Handskakning

Håndtryk

Handtag

Håndtag

Hantera

Håndtering, håndtér, håndtere

Hantera konton

Konto-administration

Hanterar

Håndterer

Hastighet

Hastighed

Hederlig

Ærlig, god

Hela

Hele

Helgdagar

Helligdage, weekender

Helskärm

Fuldskærm

Helsvart Fuldsort

Helt

Helt, simpelthen

Heltalsvärde

Heltalsværdi

Hem

Hjem

Hemfax

Hjemmefax

Hemkatalogen

Hjemmemappe

Hemliga

Hemmelige

Hemligt

Hemmeligt, fortrolig

Hemsida

Hjemmeside

Hemtelefon

Hjemmetelefon

Het

Hot, varm

Hierarkin

Hierarkiet

Himmelskoordinatsystem

Himmelrummets koordinatsystem

Himmelssfären

Himmelkuglen

Historia

Historik

Historiken

Historikken

Historikobjekt

Historikpunkt, historikpunkter

Historiksidopanel

Historiksidebjælke

Historiksidopanelen

Historiksidebjælken

Hit

Hertil

Hitta

Find

Hittade

Fandt

Hittades

Fundet, (er blevet) fundet

Hittills

Indtil nu

Hjälp

Hjælp

Hjälpa

Hjælpe

Hjälpalternativ

Hjælpeparameter, hjælpeparametre

Hjälpcentral

Hjælpecenter

Hjälpcentralen

Hjælpecenteret

Hjälper

Hjælper, trold

Hjälplinjen

Hjælpelinjen

Hjälplinjens positon

Hjælpelinjeposition

Hjälplinjer

Hjælpelinjer

Hjälpmedel

Hjælp til handicappede

Hjälp-menyn

Menuen Hjælp

Hjälpprogram

Hjælpeprogram, hjælpeprogrammer

Hjälppunkt

Hjælpepunkt

Hjälpsystem

Hjælpesystem, hjælpesystemer

Hjälpte

Hjalp

Hjärter

Hjerter

Honom

Ham

Hopp

Hop

Hoppa

Springe, hoppe

Hoppar

Springer, hopper

Horisontell

Vandret

Horisontella

Vandrette

Hotell

Hotel

Hovring, hovra

Pege

Html-presentation

Html-præsentation

Html-sida

Html-side

Html-verktyg

Html-værktøjer

Hunden

Hund

Hur

Hvordan

Huvud

Overskrift, hoved, Header

Huvuden

Overskriftsdele, hoveder

Huvudfönster

Hovedvindue, hovedvinduer

Huvudfönstret

Hovedvinduet

Huvudlösenord

Hovedkodeord

Huvudmeny

Hovedmenu

Huvudprogram

Mester, hovedprogram, hovedprogrammer

Huvudsakliga

Primære, hovedsagelige

Huvudskärm

Hovedskærm

Huvudutvecklare

Kerneudvikler, kerneudviklere

Huvudverktygsrad

Hovedværktøjslinjen

Huvudvy

Overskriftsvisning

Hyperboll

Hyperball

Hyperkub

Hyperkubus

Hyperlänk

Hyperlink

Hyperlänkar

Hyperlinks

Hål

Hul

Håll

Hold

Hålla ned

Hold inde, holde inde, hold ned, holde nede, tryk ind, trykke ind, tryk ned, trykke ned

Hålls inne

Trykkes ned, trykkes ind, holdes inde, holdes nede

Håltagning

Lav hul

Hårband

Fletning, hårbånd

Hårddisk

Harddisk

Häfta

Hæft, hæfte

Häftklammer

Clips, klips

Häftklamrar

Klipse

Häftning

Klipsning

Häftningsmetod

Hæftemetode

Hämta

Download, hent, hente

Hämta bild

Indlæs billede

Hämta fil

Download fil

Hämta ny språkfil

Download ny sprogfil

Hämta om alla sidor

Opdater alle sider

Hämtar

Tager, henter

Hämtning

Hentning

Hämtning av fil

Fildownload

Hämtningen misslyckades

Download mislykkedes

Hämtningskatalog

Download-katalog

Händelse

Begivenhed

Händelser

Begivenheder

Händer

Sker

Hänga gubben

Hangmanspil

Hängande mapp Indrykningsmappe

Här

Her

Hög

Høj

Hög höjd (lågt lufttryck)

Stor højde (Lavt lufttryk)

Högar

Bunker

Högen

Bunken

Höger

Højre

Högerjustera

Højrejustér, højrejustere

Högerklicka

Højreklik, højreklikke

Högermarginal

Højremargen

Högglansig film Højblankfilm

Högglansigt

Højblankt

Höggradigt papper Højgradspapir

Högre

Højere

Högsta

Højeste

Högtalare

Højttaler, højttalere

Högupplösningspapper

Højopløsningspapir

Höj

Hæv, løft

Höjd

Højde

Höjdkorrektion

Højdekorrektion

Höjs

Stiger, hæves, løftes

Höll

Klarede, holdt

Hör

Hører