DANSK FÖRKORTNINGSORDLISTA

(Allmänna förkortningar i äldre och nyare danska texter, ca. 1200 uppslag)

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

3-d

tredimensional

a-

atom

a c.

a conto

a.

amt

A.D.

anno Domini (i det Herrens år)

a.i.

ad interim, indtil videre

a.m.b.a.

andelsselskab med begrænset ansvar

A/B

andelsboligforening

A/S

aktieselskab

a/s

aktieselskab

AB

andelsboligforening

AD

artdirector

adj.

adjektiv

adm.

1) administration, 2) administrativ, 3) administrerende

adm.dir.

administrerende direktør

adr.

adresse

adsk.

adskillige

ADSL

asymmetric digital subscriber line, (på danska: asymmetrisk digital abonnentlinje)

adv.

1) adverbium, 2) advokat

AF

Arbejdsformidlingen

afb.

1) afbildet, 2) afbildning

afd.

1) afdeling, 2) afdøde

afg.

1) afgang, 2) afgangseksamen

afh.

 afhængig af

afl.

1) afledning, 2) afledt

afs.

1) afsender, 2) afsendt

afsl.

afsløret

aids

acquired immune deficiency syndrome, (på danska: erhvervet immundefektsyndrom)

akad.

1) akademi, 2) akademisk

aktiekap.

aktiekapital

allr.

allerede

alm.

almindelig

am.

amerikansk

AMBI

arbejdsmarkedsbidrag

amer.

amerikansk

amtsforv.

amtsforvalter

AMU

arbejdsmarkedsuddannelse

anf.

1) anfører, 2) anført

ang.

1) angående, 2) angivende, 3) angivelse af

ank.

ankomst

anl.

anlagt

anm.

1) anmeldelse, 2) anmeldt, 3) anmærkning

ann.

annonce

anrd.

anordning

ansvh.

ansvarshavende

ant.

1) antagelig, 2) antal

anv.

1) anvendt, 2) anvendelse

apr.

april

ApS

anpartsselskab

arab.

arabisk

arb.

1) arbejde, 2) arbejdere

aritm.

aritmetisk

arkt.

arkitekt

arkæol.

arkæologisk

arr.

1) arrangement, 2) arrangeret, 3) arrangør

art.

artikel

ASAP

As soon as possible, (på danska: så snart som muligt)

ass.

1) assistent, 2) assisterende, 3) assessor

astron.

astronomisk

atm.

1) atmosfære (en måleenhed), 2) atmosfærisk

ATP

arbejdsmarkedets tillægspension

att.

attention (er bestemt til)

AUD

arbejdsmarkedsuddannelsesfonden

aud.

auditorium

aug.

august

aut.

1) automatisk, 2) autoriseret

autom.

automatisk

av

audiovisuel

AVU

almen voksenuddannelse

b

bit

b-

brint [väte på svenska]

BA

bachelor of arts (på danska: bachelorgraden)

bab.

babylonisk

bb

1) bagbord, 2) bagbords

bd.

bind

bdt.

bundt

bearb.

bearbejdet

beg.

1) begyndelse(n), 2) begyndt

begr.

begravet

beh.

1) behandlet, 2) beholden

BEK

bekendtgørelse

belg.

belgisk

ben.

1) benyttet af / benyttet om / benyttet til, 2) benævnt, 3) benævnelse for

besl.

beslægtet med

best.f.

bestemt form

bet.

1) betalt, 2) betegne, 3) betegnelse, 4) betyde, 5) betydelig, 6) betydning

bev.

bevaret

bh

brystholder

bhk.

børnehaveklasse

bib.

bibelsk

bibl.

bibliotek

bidr.

bidrag

bill.

billede

bio.

billion

biogr.

biografi

biol.

1) biologi, 2) biologisk, 3) biolog

BK

boldklub

bk.

bakke

bl.

blandt

bl.fl.

blandt flere

bl.a.

1) blandt andet, 2) blandt andre

blands.

blandsæd

BMI

body mass index, (på danska: kropsmasseindeks)

BNP

bruttonationalprodukt

bol.

bolig

borgm.

borgmester

bornh.

bornholmsk

bot.

1) botanik, 2) botanisk, 3) botaniker

Bq

becquerel

br.

1) bredde, 2) brugt, 3) brugelig

bras.

brasiliansk

brolægn.

brolægning

brt

1) brutto, 2) bruttoregisterton(s)

brt.

1) brutto, 2) bruttoregisterton(s)

BS

bachelor of science (på danska: bachelorgrad inden for naturvidenskab)

bst

bedriftssundhedstjeneste (på svenska: företagshälsovård)

bto.

brutto

bygn.

bygning

bz'er

besætter

bøhm.

bøhmisk

c

courant (i møntbetegnelser)

C

celsius

c.

cirka

c/o

care of, som bor hos

ca.

cirka

cad

computer aided design

cal

kalorie

cam

computer aided manufacturing

cand.

1) candidata (kvinde), 2) candidatus (mand)

cd

1) candela (måleenhed), 2) compactdisk

cd-r

compactdisk recordable

cd-rw

compactdisk rewritable

cf.

confer (på danska: konferér, jævnfør)

cg

centigram

Chr. (VI)

Christian den 4. (i populärspråk: "Christian 4-tal")

cirk.

cirkulære

cit.

1) citat, 2) citeret

cl

1) centiliter, 2) centilong

cm

centimeter

co.

kompagni (i forbindelse med firmanavne)

coll.

kollokvialisme

com.

kommercelæster

CPR-nr.

personnummer, nummer i Det Centrale Personregister

cpr-nr.

personnummer, nummer i Det Centrale Personregister

CV

curriculum vitae (levnedsløb)

cv

curriculum vitae (levnedsløb)

CVR-nr.

virksomhedsnummer, nummer i Det Centrale virksomhedsregister (på svenska: org nr/momsnr)

cvr-nr.

virksomhedsnummer, nummer i Det Centrale virksomhedsregister (på svenska: org nr/momsnr)

CVU

center for videregående uddannelse

D.

Dannebrogsordenen

d.

1) den, 2) det, 3) de, 4) død

d.A.

dette år (i ældre tekster)

D.k.P.

Danmarks kommunistiske Parti (bildade 1989 partiet Enhedslisten tillsammans med VS (Venstresocialisterne))

D.L.

Danske Lov

d.d.

dags dato

d.e.

det er (det vil sige)

D.M.

Dannebrogsmand

d.m.

denne måned

D.R.

Danmarks Retsforbund (litet dansk politiskt parti, grundat 1919, som 2005 gick ihop med Minoritetspartiet)

D.S.

Dansk Samling

d.s.

1) den samme, 2) det samme, 3) de samme

d.s.s.

det samme som

d.y.

den yngre

d.æ.

den ældre

d.å.

dette år

da.

dansk

dag

dekagram (i ældre tekst)

dal

dekaliter (i ældre tekst)

dam

dekameter (i ældre tekst)

DAMP

deficit in attention, motor control and perception

dat.

1) dateret, 2) dativ

dav.

daværende

dB

decibel

db.

dobbelt, dobbelte

Dbm.

Dannebrogsmand

dec.

december

def.

defineret, definition

dek.

dekoreret, dekoration

dekl.

deklination

del.

deleatur (skal slettes)

dep.

1) departement, 2) depositum

deribl.

deriblandt

desl.

deslige

dg

decigram

dgl.

daglig

DGU.

Danmarks geologiske undersøgelse

dial.

1) dialekt, 2) dialektbrug

diam.

diameter

din.

dinar(er)

dir.

1) direkte, 2) direktorat, 3) direktør

disp.

1) dispensation, 2) disponent, 3) disponibel, 4) disputats

distr.

1) distributør, 2) distrikt

div.

diverse

dj

discjockey

Dk

1) Danmark, 2) dansk

dl

deciliter

dlr.

daler(e) (traditionellt 2 kronor)

DM

Danmarksmesterskab (Obs! Lömskt ord, svenskt DM betyder distriktmästerskap)

dm

decimeter

Dm.

Dannebrogsmand

dna

deoxyribonucleic acid (skrivs också DNA)

do.

ditto

dobb.

dobbelt

dos

disc operating system, operativsystem

dr.

doktor (f.eks. dr. jur., dr. med., dr. phil., dr. theol.)

dronn.

dronning

ds.

1) dennes, 2) dåse

dtp

desktoppublishing

dvd

digital versatile/video disk (skrivs ibland också med stora bokstäver)

dvs.

det vil sige

e-

elektronisk (t ex  e-mail, Obs! Danskarna använder ofta engelska ord inom datateknologi og elektronikprodukter)

e.alm.

endnu almindeligt

e.b.

efter bemyndigelse

e.br.

endnu brugeligt

e.g.

exempli gratia,  for eksempel

e.Kr.

efter Kristus

e.l.

eller lignende

e.o.

efter omstændighederne

E.S.

eget segl (i ældre tekster)

e.v.t.

efter vor tidsregning

EA

erhvervssproglig afgangseksamen

ED

erhvervssproglig diplomuddannelse

edb

elektronisk databehandling

eds.

edsvoren (i ældre tekster)

EF

Europæiske Fællesskaber (på svenska: EG)

efg

de erhvervsfaglige grunduddannelser

eft.

eftermiddag

eftf.

efterfølger

eftm.

eftermiddag

egl.

egentlig

egtl.

egentlig

egu

erhvervsgrunduddannelse

ejd.

ejendom

ejdsk.

ejendomsskyld

ekg

1) elektrokardiografi, 2) elektrokardiogram

eks.

eksempel

eksam.

eksamineret

ekskl.

eksklusive, uden

eksp.

1) ekspederet, 2) ekspedition

ekspl.

eksemplar

el

1) elektricitet, 2) elektrisk

el.

eller

el.a.

eller andet, lignende, eller lignende

el.lign.

eller lignende

elek.

elektrisk

ell.

eller

EM

europamesterskab

emer.

emeritus

endv.

endvidere

eng.

engelsk

Eng.

England

enk.

enkelt

enst.

enstemmigt

epo

erytropoietin

EPS

europæisk politisk samarbejde

et al.

1) et alia; og andre ting, 2) et alii: og andre

etb

elektronisk tekstbehandling

etc.

et cetera: og så videre

etn.

etnologisk

ety.

1) etymologi, 2) etymologisk

EU

Europæiske Union

EUD

erhvervsuddannelse

EUR

euro

eur.

europæisk

europ.

europæisk

event.

eventuel(t)

evt.

eventuelt

exam.

1) examinata (kvinde), 2) examinatus (mand)

exc.

excerperet fra

F

1) fahrenheit, 2) farad

f(f).

og følgende side(r), år osv.

f.

1) femininum, 2) for, 3) født, 4) følgende

f.eks.

for eksempel

f.Kr.

før Kristus

f.m.

1) foregående måned, 2) fredet minde

f.M.

forrige måned (i ældre tekster)

f.n.

1) fra neden, 2) forneden

f.o.

1) foroven, 2) fra oven

f.o.m.

fra og med

f.s.v.

for så vidt

f.t.

for tiden

f.v.t.

før vor tidsregning

f.å.

foregående år

fa.

firma

fabr.

1) fabrik, 2) fabrikant

fakt.

faktura

fam.

familie(n)

FAQ

frequently asked questions, (på danska: ofte stillede spørgsmål (OSS))

farm.

farmakologisk

farv.

farvand

feb.

februar

febr.

februar

fec.

fecit: udført af

fem.

femininum

ff.

1) og flere følgende, 2) fortsat følgende

fg.

fungerende

fgd.

foregående

fhv.

forhenværende

fig.

figur

fk.

1) fælleskøn, 2) førstkommende

fl.

flaske

fl.st.

flere steder

flg.

følgende

FM

frekvensmodulation

fm.

fuldmægtig

fmd.

formand

folkl.

folkloristisk

folkr.

folkeretlig

foragt.

foragtelig(t)

forb.

1) forbindelse, 2) forbund

foreg.

foregående

foren.

forening

forf.

1) forfatter, 2) forfattet

fork.

1) forkortelse, 2) forkortet

fork.f.

forkortelse for

forligskr.

forligskreds

form.

1) formiddag, 2) formodentlig

forordn.

forordning

forp.

forpagter

forr.

1) forretning, 2) forrige

fors.

forsalg

forsk.

forskellige, forskellig

forst.

forstørret

forsv.

forsvunden

forts.

fortsættes, fortsættelse

forv.

forvalter

fot.

fotografisk

FoU

forskning og udvikling

FP

førtidspension

fp.

forsøgsperson

fr.

1) fransk, 2) fredag, 3) fru, 4) frøken

Fr.

Frankrig

Fr. (V)

Frederik (V)

Fr.borg

Frederiksborg

fribol.

fribolig

friv.

frivillige

frk.

frøken

FSA

folkeskolens afgangsprøve

FSU

folkeskolens udvidede afgangsprøve

ft.

flertal (i ældre tekst)

fuldm.

fuldmægtig

fundam.

fundament(er)

fung.

fungerende

fx

for eksempel

fys.

1) fysik, 2) fysisk

fys.

fysisk

fysiol.

fysiologisk

fædr.

fædrene

fær.

færøsk

g

1) gram, 2) gymnasieklasse

g.

1) gift, 2) gang

g.m.

gift med

g.d.

gårs dato

G.L.

Geografisk laboratorium

g.m.

gift med

G/S

gensidigt selskab

g/s

gensidigt selskab

GB

gigabyte

gd.

1) gård, 2) gade

gde

gårde

gdr.

gårdejer

gen.

1) genetiv, 2) generel, 3) general

genmst.

gennemsnit

genopf.

genopført

geogr.

geografisk

geol.

geologisk

geom.

geometrisk

Germ.

germansk, tysk

gg.

gange

GHz

gigahertz

gl.

1) gammel, 2) glas

gmo

genetisk modificerede organismer

GMT

Greenwich mean time (på danska: international normaltid)

gn.

gennem

gns.

gennemsnit

gnsn.

gennemsnit

gr.

1) grad, 2) grund, 3) gruppe, 4) græsk

Gr.

Grækenland

gramm.

1) grammatik, 2) grammatikalsk

grb.

gårdbruger

grdl.

grundlagt

grl.

1) grundlagt, 2) grundloven

gross.

1) grosserer, 2) grossist

grv.

grundværdi

Grw.

Greenwich

GSK

gymnasiale suppleringskurser

GT

Gamle Testamente

Gy

gray (måleenhed)

H

1) henry (en måleenhed), 2) Med møderet for Højesteret

h

hora: time

H.

Højre

h.k.

hestekræfter

h.a.

hoc anno, hujus anni: i dette år

h.c.

honoris causa (æresbevisning)

H.K.H.

Hans/Hendes Kongelige Højhed

H.M.

Hans/Hendes Majestæt

ha

hektar

HA

handelsvidenskabelig afgangseksamen

hartk.

hartkorn

HD

handelsvidenskabelig diplomprøve

hd

herred

hdl.

handel

-hdlr.

-handler (ex papir-hdlr.)

hebr.

hebraisk

hen.

henvisning

henh.

henholdsvis

hensobj.

hensynsobjekt

henv.

1) henvendelse, 2) henvisning

herald.

heraldisk

hf

højere forberedelseseksamen

Hf.

Haveforening(en)

HFI-

højfølsom fejlstrøm (ex  HFI-sikring)

hft.

hæftet

hg

1) handelsskolernes grunduddannelse, 2) hektogram

hgd.

hovedgård

hh

højere handelseksamen

hhv.

henholdsvis

hhx

højere handelseksamen

hidr.

hidrørende

hist.

1) historisk, 2) historie

hiv

human immunodeficiency virus; menneskeligt immundefekt-virus

hj.af

hjørnet af

hk

hestekraft

hl

hektoliter

hm

hektometer

hofjægerm.

hofjægermester

Hol.

Holland

holl.

hollandsk

hor.

horisontal

hornkv.

hornkvæg

hort.

hortonomiae, ex cand.hort.: kandidat i havebrugsvidenskab

hosp.

hospital

hpl.

holdeplads

hr.

herr

hrd.

herred

hrs.

højesteretssagfører

hs(e)

hus(e)

HTML

hypertext markup language (på danska: koder til at formatere netsider)

html

hypertext markup language (på danska: koder til at formatere netsider)

htx

højere teknisk eksamen

hty.

højtysk

hum.

1) humaniora, 2) humanistisk

hvoribl.

hvoriblandt

hvs.

hovedsageligt

hW

hektowatt

hydr.

hydrografisk.

hyg.

hygiejnisk.

Hz

hertz (måleenhed)

håndv.

håndværk

i alm.

i almindelighed

i anl. af

i anledning af

i forb. med

i forbindelse med

i forh. til

i forhold til

i henh. til

i henhold til

i st. f.

i stedet for

i st. for

i stedet for

i St.f.

i stedet for (i ældre tekster)

i.e.

id est: det er (det vil sige)

i.h.t.

i henhold til

I/S

interessentskab

i/s

interessentskab

ib.

1) indbundet, 2) ibidem (danska: sammesteds)

ibd.

ibidem (danska:sammesteds)

ibid.

ibidem (danska: sammesteds)

IC-tog

intercity-tog

-id

identitet, ex bruger-id

id-

identitets-, ex id-kort

if.

ifølge

ifm.

i forbindelse med

ift.

i forhold til

iht.

i henhold til

IK

1) idrætsklub, 2) intelligenskvotient

ill.

1) illustration, 2) illustreret

illustr.

illustreret

ind.

indisk

indb.

1) indbundet, 2) indbygger, indbyggere

indberetn.

indberetning

indr.

indrettet

indreg.

indregistreret

indskr.

indskrift

indt.

indtægt(er)

indv.

1) indviet, 2) indvendig

ing.

ingeniør

inkl.

inklusiv, inklusive

insp.

inspektør

inst.

institution

instr.

1) instruktion, 2) instruktørm 3) instrument

interj.

interjektion, udråbsord

IQ

intelligence quotient: intelligenskvotient

IR-tog

interregionaltog

ISBN

internationalt standardbognummer

ISDN

integrated services digital network: (på danska: digitalt telefonnet)

isl.

islandsk

Isl.

Island

istf.

i stedet for

istfr.

i stedet for

it

informationsteknologi

it.

italiensk

ital.

italiensk

itk.

intetkøn

j.nr.

journalnummer

jan.

januar

jap.

japansk

jarg.

jargon (slang)

jf.

jævnfør, se

jfr.

jomfru

jnr.

journalnummer

jordv.

jordværdi

jr.

junior

jun.

junior

jur.

1) juridisk, 2)  juris, f.eks. cand.jur.

jy.

jysk

jægerm.

jægermester

K

kelvin (måleenhed)

K.

1) Det konservative Folkeparti, 2) kommandør (af Dannebrog)

k.s.

kort sigt

K/S

kommanditselskab

k/s

kommanditselskab

kal

kalorie

kal.

kalorie

kand.

kandidat

kap.

kapitel

kapt.

kaptajn

kass.

kasserer

kat.

1) katalog, 2) katolsk

kb

kilobit

kB

kilobyte

Kbh.

København

kbh.

københavnsk

kbhsk.

københavnsk

Kbhvn.

København.

kbmd.

købmand

kbst.

købstad

kcal

kilokalorie

kem.

kemisk

kg

kilogram

kgd.

kirkegård(en)

kgl.

kongelig

Kgl. Bibl.

Det Kgl. Bibliotek

kgm

kilogrammeter

kh

kærlig hilsen

kHz

kilohertz

kin.

kinesisk

kir.

kirurgisk

kirkl.

kirkelig

kJ

kilojoule

kl.

1) klasse, 2) klokken

kld.

kælder

km

kilometer

km/h

kilometer pr. time (h=hour)

km/t

kilometer pr. time

kmh.

kammerherre

knsp.

knivspids

kom.

kommune

komm.

1) kommunal, 2) kommune, 3) kommunikation, 4) kommunistisk

konc.

koncession

konkr.

konkret

kons.

konservativ

korr.

korrektur

kp

kilopond (en måleenhed)

kp.

kogepunkt

kpm

kilopondmeter

Kprs.

kronprinsesse

kr.

1) kreds, 2) kroner

Kr.

Kristi, f.eks. Kristi himmelfartsdag

kst.

konstitueret

kt.

1) karat, 2) konto, 3) kontor

ktr.

kontra

kundg.

kundgørelse

kur.

kurant

kV

kilovolt

kv.

1) kvinde, 2) kvindelig, 3) kvint, 4) kvartal

kvt.

kvartal

kvu

korte videregående uddannelser

k-værdi

varmeoverføringskoefficient

kW

kilowatt

kz-(lejr)

Konzentrationslager (tysk)

L

large: stor

l

liter

L.

Lille (i stednavne)

l.

linje

l.br.

lidt brugt

l.c.

loco citato: på det anførte sted

lab.

laboratorium

LAF

Landsarkivet for Fyn

landbr.

landbrug

landinsp.

landinspektør

landstingsm.

landstingsmand

LAS

Landsarkivet for Sjælland

lat.

1) latin, 2) latinsk

Lat.

1) latin, 2) latinsk

lb.

libra, eng. vægtenhed: pound

lb.m

løbende meter

lb.nr.

løbenummer

lbs

libra, eng. vægtenhed: pound

lejl.

lejlighed

lejligh.

lejlighed

lg.

længde

lgd.

længde

lic.

1) licentiata (kvinde): licentiat, 2) licentiatus (mand): licentiat

lign.

lignende

lin.

linjeret

ling.merc.

linguae mercantilis erhvervssproglig/ handelssproglig kandidat

litt.

1) litteratur, 2) litterær

lm

lumen (en måleenhed for lysstrøm)

LO

Landsorganisationen

loc.cit.

loco citato: på det anførte sted

log

logaritme

lok.

1) lokal, 2) lokalnummer, 3) lokale

loll.

lollandsk

lp

longplayingplade

lrs.

landsretssagfører

lsd

lysergsyrediætylamid, lysergid

ltr.

litra: bogstav

luth.

lutheransk

lx

lux (en måleenhed for belysningsstyrke)

lø.

lørdag

løjtn.

løjtnant

m

meter

m.

1) med, 2) monsieur, 3) maskulinum, 4) minut

m.fl.

med flere

m.h.t.

med hensyn til

m.undt.af

med undtagelse af

m.a.o.

med andre ord

m.fl.

med flere

m.fl.st.

med flere steder

m.h.p.

med henblik på

m.h.t.

med hensyn til

m.m.

med mere

m.p.p.

med påholdt pen (i ældre tekster)

m.v.

med videre

m.v.h.

med venlig hilsen

m/k

1) mand/kvinde, 2) mandlig/kvindelig

m/s

meter pr. sekund

m/sek.

meter pr. sekund

ma.

mandag

mag.

magister, f.eks. mag.art.; magisterii, f.eks. cand.mag., kandidat i et humanistisk fag

maks.

1) maksimal(t), 2) maksimum

malerm.

malermester

mar.

marts

mask.

maskulinum

mat.

matematik, matematisk

matr.

matrikul

matr.nr.

matrikelnummer

MB

1) medlem af Borgerrepræsentationen, 2) megabyte

Mb

megabit

mb

millibar

mbar

millibar

mc

1) motorcykel, 2) musikkassette

md.

1) mand, 2) måned

mdal.

1) middelalder, 2) middelalderlig

mdl.

1) mandlig, 2) månedlig

mdr.

måneder

mdtl.

mundtlig

med.

1) medicinae, f.eks. dr.med., 2) medicinsk

medd.

meddelelse

medflg.

medfølgende

medl.

1) medlem, 2) medlemmer

mek.

1) mekanik, 2) mekanisk

MEP

medlem af Europa-Parlamentet

merc.

mercaturae, f.eks. cand.merc., kandidat i handelsvidenskab

met.

1) meteorologi, 2) meteorologisk

meteor.

meteorologisk

mezz.

mezzanin

MF

medlem af Folketinget

mf.

midtfor

mfl.

med flere

mg

milligram

mgl.

1) manglende, 2) mangler

mhp.

med henblik på

mht.

med hensyn til

MHz

megahertz

mia.

milliard

middelald.

middelalderlig

mill.

million(er)

min

1) minut(ter), 2) minimal(t), 3) minimum, 4) minister, 5) ministerium

min.

1) minut(ter), 2) minimal(t), 3) minimum, 4) minister, 5) ministerium

miner.

mineralogisk

mio.

million

ml

milliliter

ml.

1) mellem, 2) mølle

mlle

mademoiselle: frøken

mm

millimeter

mme

madame: fru

mods.

1) modsat, 2) modsætning

modsv.

modsvarende

modt.

1) modtagelse, 2) modtager, 3) modtaget

mpv

multi-purpose vehicle

mr.

mister: hr.

mrk.

mærket

mrs.

eng: fru

MS

motorskib

ms.

manuskript

mss.

manuskripter

MT

motortankskib

mul.

1) muligt, 2) muligvis

mus.

museum

MV

megavolt

mv.

med videre

mvh.

med venlig hilsen

MW

megawatt

mytol.

1) mytologi, 2) mytologisk

mødr.

mødrene

N

1) Newton (måleenhed), 2) nord

n

nit (måleenhed)

n.

1) nord, 2) neutrum

n.a.

intet år for udgivelse fundet

n.br.

nordlig bredde

n.f.

nord for

n.å.

næste år

nat.

naturvidenskabelig

NB

notabene: (danska: bemærk, vel at mærke)

nb.

notabene: (danska: bemærk, vel at mærke)

ndf.

nedenfor

ndr.

nordre

ned.

1) nederst, 2) nedenfor, 3) nedenstående

nedenn.

nedennævnte

nedenst.

nedenstående

nederl.

nederlandsk

neutr.

neutrum

ngo

non-governmental

nkr.

norsk(e) krone(r)

NL.

Nationalliberal

nl.

nemlig

NM

nordisk mesterskab

NN

nomen nescio; (danska: jeg kender ikke navnet)

no.

norsk

NOK

norsk(e) krone(r)

Nor.

Norden

nord.

nordisk

nordl.

nordlig(e)

nov.

november

NPK

kvælstof-fosfor-kalium (en gødningstype)

Nr.

Nørre

nr.

nummer

NT

Ny Testamente

nto.

netto

num.

numerale, talord

nuv.

nuværende

NV

nordvest

nv.

nordvest

nordøst

nø.

nordøst

o.

omkring

o.desl.

og deslige

o.a.

1) og andre, 2) og andet, 3) oversætterens anmærkning

o.a.st.

og andre steder

o.fl.

og flere

o.fl.st.

og flere steder

o.g.

over gården

o.h.

1) over havoverfladen, 2) over havet

o.m.a.

1) og meget andet, 2) og mange andre

o.s.fr.

og så fremdeles

o/m

omdrejninger pr. minut

obj.

objekt

obl.

obligatorisk

obs.

1) observér!, 2) observeret, 3) observation, 4) observatør, 5) obsolet(tum) (i ældre tekster)

odont.

odontologiae: tandlægevidenskab, f.eks. cand.odont.

OE.

oldengelsk

oecon.

oeconomiae: økonomi, f.eks. cand.oecon.

off.

1) offentlig, 2) offentliggjort, 3) officiel

ofl.

og flere

ogs.

også

okt.

1) oktantal, 2) oktober

OL

Olympiske Lege, olympiske lege

oldn.

oldnordisk

olgn.

og lignende

OM

olympisk mesterskab

omarb.

omarbejdet

omb.

ombygget

omf.

omfattende

omg.

1) omgang, 2) omgående

omk.

omkring

omkr.

omkring

omr.

område

omsk.

omskiftet

omt.

omtrentlig

omtr.

omtrent

on.

onsdag

ON.

oldnordisk

op.cit.

opus citatum, opere citato: (danska: (i) det anførte værk)

opf.

1) opført, 2) opfinder, 3) opfundet

opg.

1) opgang, 2) opgave

opl.

1) oplag, 2) oplysning, 3) opløse, 4) opløsning

opr.

1) oprettet, 2) oprindelig, 3) oprindelse, 4) oprettelse

opret.

1) oprettet, 2) oprettelse

org.

1) organisation, 2) organiseret, 3) organisk

orig.

original

ortogr.

ortografisk

osfr.

og så fremdeles

OSS

ofte stillede spørgsmål

osv.

og så videre

ovenn.

ovennævnte

ovenst.

ovenstående

overf.

overført

overs.

1) oversat, 2) oversættelse, 3) oversætter

ovf.

1) ovenfor, 2) overfor

ovfr.

ovenfor

ovs.

ovenstående

oz.

ounce(s)

p

pond

p-

1) parkerings-, 2) produktiv-, 3) præventiv-

p.

pagina: side

p.a.

pro anno (pr. år)

p.b.v.

på bestyrelsens vegne

p.c.

pro copia: bekræftelse af afskrift

p.e.v.

på embedets vegne

p.f.t.

på forhånd tak

p.gr.af

på grund af

p.m.v.

på ministerens vegne

p.p.

1) per procura: ifølge fuldmagt, 2) praeter plura: med flere titler, 3) præter plure: med mere

p.p.s.

postpostscriptum: ekstra-PS

p.s.

postskriptum: efterskrift

p.t.

pro tempore: for tiden

p.v.a.

på vegne af

p.v.c.

pro vera copia: (danska: bekræftelse af afskrift)

Pa

pascal (måleenhed)

pag.

pagina: side

par.

paragraf

partc.

participium

pass.

passiv

patol.

patologisk

pc

personal computer: (på danska: personlig computer)

pcb

polychlorinated biphenyl: polykloreret bifenyl

pct.

procent

pd.

pund (vægtenhed)

PDF

portable document format: filformat

pdf

portable document format: filformat

pens.

1) pensioneret, 2) pensionist

perf.

perfektum

pers.

1) person, 3) –personers, 3) personlig

pev.

på embedets vegne (förekommer ofta i slutet av juridiska dokument)

pf.

perfektum

pft.

på forhånd tak

pg.

piger

pga.

på grund af

pgl.

pågældende

pH

pondus hydrogenii (et mål for surhedsgrad)

ph.d.

philosophiae doctor: akademisk grad

pharm.

pharmaciae, farmaci, f.eks. cand.pharm.

phil.

1) philosophiae, f.eks. dr.phil, 2) phillipinsk

Phil.

Phillipinerne,

pinx.

pinxit: malet af

pk.

pakke

pkt.

1) punkt, 2) punktum

pl.

1) pladser, 2) pluralis

plur.

pluralis

pluskv.

pluskvamperfektum

PMS

præmenstruelt syndrom

pmv.

på ministerens vegne

polit.

politices: statsvidenskab, f.eks. cand.polit.

politikr.

politikreds

polyt.

polytechnices: ingeniørvidenskab, f.eks. cand.polyt.

port.

portugisisk

Port.

Portugal

portug.

portugisisk

pos.

1) positiv, 2) position

poss.

possessiv (possessivt pronomen, på danska: ejestedord)

posteksp.

postekspedition

pp.

1) paginae: sider(ne), 2) perfektumparticipium

ppm

part(s) per million: milliontedel(e)

PPS

postpostscriptum, (på danska: ekstra-PS)

PR

public relation(s)

pr

public relation(s)

pr.

1) per, 2) præcis

prc.

præcis

preuss.

preussisk

priv.

privat

prod.

1) producer, 2) produktion(s), 3 -producent

prof.

1) professionel, 2) professor

prok.

prokurator

pron.

pronomen

prop.

1) proprium, 2) proprier

propr.

proprietær

prov.

provins

præd.

prædikativ

præf.

præfiks

præp.

præposition

præp.forb.

præpositionsforbindelse

præs.

1) præsens, 2) præsident

præt.

præteritum

PS

postskriptum: efterskrift

psych.

psychologiae, psykologi, f.eks. cand.psych.

psyk.

psykologisk

pt.

patient

ptc.

participium

pva.

på vegne af

pvc

polyvinyl chloride: polyvinylklorid

pæd.

1) paedagogiae, f.eks. cand.pæd., 2) pædagogik, 3) pædagogisk

påg.

pågældende

q.e.d.

Qoud erat demonstrandum: hvilket var det der skulle bevises

R

rekommanderet

R.

1) regina: dronning, 2) rex: konge, 3) ridder (af Dannebrog)

R.V.

Det radikale Venstre

rad.

radikal

ram

random access memory (på danska: arbejdshukommelse i computer)

rdl.

rigsdaler

Rdl.

Rigsdaler (i ældre tekst)

rec.

recension

red.

1) redaktion, 2) redaktør, 3) redigeret (af)

redn.

1) redning, 2) redningsvæsen

ref.

1) referat, 2) reference, 3) referent, 4) refereret af

reg.

1) registerton(s), 2) register

regn.

regning

regnsk.

regnskab(er)

rel.

1) relativ, 2) religion, 3) religiøs

REM

rapid eye movement (søvnfase)

rep.

republik

repr.

1) repræsentant, 2) repræsentere

reskr.

reskript

resol.

resolution

resp.

respektive

rest.

1) restaureret, 2) restaurering, 3) resterende

ret.

retorisk

retskr.

retskreds

retsv.

retsvidenskabelig

rk.

1) række (i litteraturforkortelser), 2) rummeter

RNA

ribonukleinsyre

rom

read only memory (på danska: lager i computer)

Rom.

Romerriget, romersk

rum.

rumænsk

run.

1) rune, 2) runedansk

russ.

russisk

rådmd.

rådmand

S

1) syd, 2) siemens (en måleenhed), 3) small: lille

s

sekund(er)

S.

Socialdemokratiet

s.

1) syd, 2) side

s.br.

sydlig bredde

s.d.

1) se denne, se dette, se disse, 2) samme dag

s.e. & o.

salvo errore et omissione, (på danska: med forbehold for fejl og udeladelser)

s.f.

syd for

s.m.

samme måned

s.m.b.a.

selskab med begrænset ansvar

s.u.

svar udbedes

s.å.

samme år

s/h

sort-hvid

S/M

sadomasochisme

sa.

samme

sa.m.

sammen med

sagf.

sagfører

saml.

samling(er)

samtl.

samtlige

Sb.

svar betalt (i ældre tekster)

sb.

substantiv

sc.

1) sculpsit: hugget/stukket af, 2) scilicet, (på danska: nemlig, underforstået)

scient.

scientiarum, f.eks. cand.scient.; kandidat i naturvidenskabelige fag

scient. pol.

scientiarum politicarum, f.eks. cand.scient.pol., kandidat i statsvidenskab

scil.

scilicet: nemlig, underforstået

sculps

sculpsit, (på danska: hugget/stukket af)

sdr.

søndre

SEK

svensk(e) krone(r)

sek.

1) sektion, 2) sekund(er)

sekr.

1) sekretariat, 2) sekretær

sem.

semester

sen.

1) senere, 2) senior

sept.

september

SFO

skolefritidsordning

sg.

singularis

sgpr.

sognepræst

sh.

shillings

shetl.

shetlandsk

sidstn.

sidstnævnte

sign.

1) signatur, 2) signeret

sing.

1) singularis, 2) single

sj.

sjælden

sjæll.

sjællandsk

skattekr.

skattekreds

sko.

skotsk

skr.

1) skrivelse, 2) skriftlig, 3) svensk(e) krone(r)

Skt.

Sankt

skyldkr.

skyldkreds

slav.

slavisk

slutn.

1) slutning, 2) slutningen

SM

sadomasochisme

sml.

sammenlign

smp.

smeltepunkt

sms.

sammensætning

smst.

sammesteds

so.

sogn(et)

soc.

1) socialistisk, 2) socialdemokratisk

soc.dem.

socialdemokratisk

sort.

sortering

SOS

save our ship/souls, internationalt nødsignal

SOSU

social- og sundhedsuddannelserne, t ex SOSU-assistent (ung. vårdbiträde på svenska)

sp.

1) spalte, 2) spansk

Sp.

Spanien

spd.

speciedaler (i ældre tekster)

spec.

specielt

spm.

spørgsmål

spot.

spottende

spr.

1) sprog, 2) sproglig

sprogv.

sprogvidenskabelig

spsk.

spiseskefuld

spøg.

spøgende

SS

steamship, (på danska: dampskib)

ssg(r).

sammensætning(er)

SSP

skole, socialforvaltning og politi

St.

1) Store (i stednavne), 2) Sankt

st.

1) sted(er), 2) stuen, 3) stødt

St.D.

Statistisk departement

stat.

1) station, 2) statistisk

statsv.

statsvidenskabelig

stb.

styrbord, styrbords

Sthlm.

Stockholm

stk.

1) styk, 2) stykke

stokv.

stokværk

str.

størrelse

stud.

1) studerende, 2) studiosa (kvinde), 3) studiosus (mand), f.eks. stud.med.

SU

Statens Uddannelsesstøtte

subj.

subjekt

subst.

substantiv

suff.

suffiks

sup.

superlativ

suppl.

supplement

Sv

sievert (måleenhed)

SV

sydvest

sv.

1) sydvest, 2) svensk

sydl.

sydlig

syn.

synonym, synonymt med

synl.

synlig(e)

sædv.

sædvanlig, sædvanligvis

særl.

særlig(t)

sætn.

sætning

sydøst

sø.

1) sydøst, 2) søndag

såk.

såkaldt

T

tesla (måleenhed)

t

ton

t.

1) tallet (efter hundredtal, f.eks. 1400t. = 1400-tallet), 2) ton(s), 3) tara, 4) time

t.h.

til højre

t.o.m.

til og med

t.v.

til venstre

t/r

tur-retur

tab.

tabel

talem.

talemåde

talespr.

talesprog

talr.

talrige

TAP

teknisk og administrativt personale

tb

tuberkulose

td(r).

tønde(r)

td.

tønde

tdl.

tønde land

tdr.

tønder

tdw

ton dead weight, ton dødvægt

techn.

technices: ingeniørvidenskab, f.eks. dr.techn.

tegn.

tegning

tekn.

teknisk

telegrafeksp.

telegrafekspedition

telf. central

telefoncentral

temp.

temperatur

tf

teknisk forberedelseseksamen

TH

tekstet for hørehæmmede

th.

til højre

theol.

theologiae, f.eks. cand.theol.

ti.

tirsdag

tidl.

1) tidligere, 2) tidlige

tilbygn.

tilbygning(er)

tilf.

1) tilfælde, 2) tilfældig, 3) tilføjet

tilh.

1) tilhører, 2) tilhørende

till.

1) tilladt, 2) tillæg

tilsv.

tilsvarende

tilt.

tiltalte

tit.

titulær

tjg.

tjenestegørende

tlf.

telefon

tlgr.

telegram

tnt

trinitrotoluen, trotyl (sprængstof)

to.

torsdag

tr.

træffes

trans.

1) transitiv, 2) transport, 3) translatør

transpr.

transport

tre-d

tredimensional

trig. stat.

trigonometrisk station

trp.

transport

tv

television

tv.

til venstre

ty.

tysk

tæl.

tællelig

u.

1) udskiftet, 2) uden, 3) under

u.f.l.

uden fast løn (i ældre tekster)

u.h.

under havet

u.o.

uændret oversættelse

u.p.

1) uden for partierne, 2) uden portefølje

u.st.

uden stedsangivelse

u.å.

uden årstal

uafh.

uafhængig

ubesl.

ubeslægtet

ubest.

ubestemmelig

ubest.f.

ubestemt form

ubf.

ubestemt form

ubøj.

ubøjelig

udb.

udbetaling

udbet.

udbetaling

udd.

uddannelse

udf.

udført

udg.

1) udgave, 2) udgiver, udgivet, 3) udgifter

uds.

1) udsalg, 2) udsolgt, 3) udsendelse

udsk.

udskåret

udskrivningskr.

udskrivningskreds

udtr.

udtryk

udv.

1) udvidet, 2) udvidelse

uegl.

uegentlig

ufo

unidentified flying object: uidentificeret flyvende genstand

ug

udmærket godt

ugtl.

ugentlig

UHF

ultra high frequency: ultrahøj frekvens

ulin.

ulinjeret

ult.

ultimo

underbet.

1) underbetydning, 2) underbetalt

undt.

undtagen

ung.

ungarsk

univ.

universitet

upers.

upersonligt

URL

uniform resource locator (adresse på en internet-resurse)

urnord.

urnordisk

USA

United States of America: Amerikas Forenede Stater

USD

USA-dollar(s)

USSR

Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker

utf

udvidet teknisk forberedelseseksamen

utæl.

utællelig

uv-

ultraviolet, f.eks. uv-stråling

V

1) vest, 2) volt

V.

Venstre

v.

1) vest, 2) van (i navne), 3) von (i navne), 4) ved, 5) venstre

v.f.

vest for

v.hj.af

ved hjælp af

v.l.

vestlig længde

v.lgd.

vestlig længde

v.s.a.

ved siden af

valgkr.

valgkreds

vandar.

vandareal

var.

1) variabel, 2) variant, 3) varians, 4) varierede, 5) varietet

vb.

verbum

vbs.

verbalsubstantiv

vbsb.

verbalsubstantiv

ved hj. af.

ved hjælp af

vedk.

vedkommende

vedl.

vedlagt

vedr.

vedrørende

vejl.

vejledende

verb.

verbum

vestl.

vestlig(e)

vh.

venlig hilsen

vha.

ved hjælp af

VHF

very high frequency: meget høj frekvens

VIP

very important person, (på danska: meget betydningsfuld person, (medlem af) videnskabeligt personale)

VM

verdensmesterskab

vol.

volumen

vs.

versus

vsa.

ved siden af

VUC

voksenuddannelsescenter

vulg.lat.

vulgær latin

vvs

varme, ventilation, sanitet

væbn.

væbner

vær.

værelse(s)

væs.

væsentlig

W

watt

wap

wireless application protocol (inom mobiltelefoni)

Wb

weber (måleenhed)

wc

water closet, toilet

WWW

world wide web

www

world wide web

XL

extra large: ekstra stor

XS

extra small, ekstra lille

XXL

extra extra large, ekstra ekstra stor

yd

yard (en måleenhed)

yds

yards (en måleenhed i eng. flertalsform)

zoo

zoologisk have

zool.

1) zoologi, 2) zoologisk

ægyp.

ægyptisk

ækv.

ækvivalent

Ø

øst

ø-

økologisk, f.eks. ø-mælk

ø.

øst

ø.f.

øst for

ø.l.

østlig længde

ø.lgd.

østlig længde

ØMU

Den Økonomiske og Monetære Union

østl.

østlig(e)

østr.

østrigsk

øv.

øverst

øvr.

øvrige, øvrigt

Å

ångstrøm (en måleenhed)

årg.

årgang

Aarg.

Aargang, årgang (i ældre tekst)

årh.

århundrede

Aarh.

Aarhundrede (i ældre tekst)

årl.

årlig

årst.

årstal(let)

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen