DANSK-SVENSK ORDLISTA FÖR SPORTFISKE

 

(Ca 400 uppslagsord)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

 

Aborre

Abborre

Afskinding, flå

Flå

Agerhøne

Rapphöna

Alger

Alger (da. tang =  sv. alg eller tång)

Allike

Kaja

And

Anka

Anden rygfinne

Bakre ryggfena

Asp

Asp

Bacaladilla, Sortmund

Sydlig blåvitling

Bagvand

Bakvatten, eda

Barbe (flod-)

Flodbarb

Bekkasin (enkelt og dobbelt)

Beckasin (enkel och dubbel)

Ben

Rullfot

Bevikle / bevikling

Linda / lindning

Bille

Skalbagge

Blad

Sked

Blink

Drag (bete)

Blishøne

Sothöna

Blød

Mjuk

Blåfinnet tun

Sydlig blåfenad tonfisk, Sydlig tonfisk

Brasen

Braxen

Brasenflire

Faren (fisk)

Bred

Strand

Bremse (insekt, f.eks. hestebremse)

Broms

Bremse (på fiskehjul)

Broms

Bremseknap

Bromsratt

Briller

Glasögon

Bryst

Bröst

Brystfinne

Bröstfena

Bugaorta

Ventralaorta

Bugfinne

Bukfena

Bugstribet bonnit

Strimmig tonfisk, Bonit, Skipjack

Bugsvømmer

Buksimmare

Bæk

Bäck

Bøjle

Bygel

Bøjle, linførerbøjle på fastspolehjul

Bygel, linförarbygel på haspelrulle

Bøjleåbner

Öppningsmekanism

Bøjning

Böj

Børsteorm

Borstmask

Canadarøding

Canadaröding

Canadarøding

Kanadaröding

Cheek

Kind

Chokoladehaj

Spansk håkäring,Chokladhaj

Dam

Damm

Dambrug

Fiskodling

Dansemyg

Fjädermygg

Den sydlige rethval

Sydkapare

Den tykke ende (fiskestang)

Bottendel

Den tynde ende (fiskestang)

Toppdel

Dovenflue

Sävslända

Dybde

Djup

Dyndsmerling

Slampiskar

Dyrehale

Svans

Dæmning

Dammvall

Dæmning

Fördämning

Døbel

Färna (fisk)

Døgnflue

Dagslända

Døgnfluenymfe

Dagsländenymf

Edderkop

Spindel

Efterår

Höst

Elritse

Kvidd

Elritse

Elritsa

En art tæger (Dylocoris baccarum)

Bärfis

Fald

Vattenfall (litet)

Fangstkrog / gaf

Gaff, Huggkrok

Farve

Färg

Farvet

Färgat (infärgat)

Fasan

Fasan

Faskiner

Erosionspålar

Fastspolehjul

Öppen haspelrulle

Fastspolehjule

Haspelrulle

Fedtfinne

Fettfena

Ferrule

Spöholk

Ferskvandsbænkebider

Gråsugga (Asellus)

Ferskvandsbænkebider

Vattengråsugga

Ferskvandstangloppe

Gammarus, sötvattenmärla, märlkräfta

Finnebræmmet Ringbug

Ringbuk

Fiskehjul

Spinnrulle

Fiskekurv

Fiskkorg (flätad)

Fisker

Fiskare

Fiskeskæl

Fiskfjäll

Fiskestang

Fiskespö, metspö

Fisketaske

Fiskeväska

Fisketrappe

Fisktrappa

Fiskevest

Fiskeväst

Fiskeyngel

Fiskyngel

Fiskeørn

Fiskgjuse

Fjeldbæk

Jokk

Fjeldørred

Röding

Fjerskaft

Fjäderstam

Flire

Björkna, Blicka, Björkfisk

Flod

Flod

Flodkrebs

Flodkräfta

Flodlampret

Nejonöga, Bäcknejonöga, Flodnejonöga

Fluehjul

Flugrulle

Flueline

Fluglina

Fluestang

Flugspö

Fluestik

Bindstäd

Flynder

Flundra

Flyvemyre

Flygmyra

Flåd

Flöte

Forplantning

Fortplantning

Forpupning

Förpuppning

Forår

Vår

Fos

Fors (strid), (vattenfall)

Fosnakke

Forsnacke

Fredfisk

Vitfisk

Frø

Groda

Første rygfinne

Första ryggfena

Gab

Gap

Gat

Anus

Gatfinne

Analfena

Gearhus (fiskehjul)

Snäckhus

Ged

Get

Gedde

Gädda

Glathaj

Sydlig hundhaj, Glatthaj

Grundling

Sandkrypare

Grundt stryg

Skvalström

Græshoppe

Gräshoppa

Græskarpe

Gräskarp

Græskarpen

Gräskarp

Grævling

Grävling

Grøde

Vattenvegetation

Gråand

Gräsand

Guldfasan

Guldfasan

Guldmakrel

Guldmakrill

Guldsmed

Trollslända

Gydedragt

Lekdräkt

Gydegrube, legegrube

Lekgrop

Gydende

Lekande fisk, Lekfisk

Gælleblad

Gälblad

Gællegitter

Gälräfständer

Gællelåg

Gällock

Gæller

Gälar

Gærdesmutte

Gärdsmyg

Gæs

Gäss

Gøgerokke

Gökrocka, Näbbrocka

Hackle

Hackel

Hackleklemme

Hackeltång

Hacklespids

Hackelspets

Haj

Haj

Hale

Stjärt

Halefinne

Stjärtfena

Halefjer

Stjärtfjäder

Haletudse

Grodyngel

Halvkonserves

Kylkonserver, Halvkonserver

Hane

Tupp

Hanenakke

Tuppnacke (flugbindning)

Han-samlemuffe

Skarv, handel

Hare

Hare

Havblik

Bleke

Havkat

Havskatt

Havlampret,Havniøje

Havsnejonöga

Havtobis

Havstobis, Blåtobis, Vanlig tobis

Havørred

Havsöring

Havørred, Ørred

Öring, Havsöring

Hejre

Häger

Helt

Sik

Heltling

Siklöja

Hjerne

Hjärna

Hjerte

Hjärta

Hjul

Rulle

Hjulfod

Fot, hjulfot

Hjulholder

Rullfäste

Hornfisk

Horngädda, näbbgädda

Hornulk

Hornsimpa

Hoved

Huvud

Humlebi

Humla

Hundehaj

Hundhaj, Glatthaj

Hundestejle

Spigg

Hun-samlemuffe

Skarv, hondel

Hveps

Bålgeting, geting

Hvidrokke

Vitrocka, Blaggarnsrocka

Hvirvler

Virvelbagge

Hægte

Spänne

Høl

Hölja

Håndtag

Handtag, vev

Hår

Hår

Igle

Igel

Ilt

Syre

Iltsvind, Iltmangel

Syrebrist

Indløb

Flodmynning (åmynning), os

Indsølaks

Insjölax

Isfugl

Kungsfiskare

Ishavsrøding, havfjeldørred

Havsröding

Jungle cock

Djungeltupp

Karpe

Karp

Karuds, karusse

Ruda

Ketcher / fangstnet / net

Håv

Kildeørred

Bäckröding

Klinge

Spöklinga

Klæg

Blinning

Knop

Ändstopp

Knude, ferskvandskvabbe

Lake

Kombi-fiskekniv

Krokavtagare

Krage

Kråka

Kranie

Kranium

Krank

Vev

Krebs

Kräfta

Krikand

Kricka

Krog

Krok

Krogskaft

Krokskaft

Krogskærper

Krokbryne

Krop

Kropp

Kuglekæde

Kulkätting

Kuller

Kolja

Kulmule

Silverkummel

Kvægmyg

Knott

Laks

Lax

Laksagtig

Laxartad

Laksefisker

Laxfiskare

Landsaltet (fisk)

Landsaltning

Lange

Långa

Letsaltet fisk

Lättsaltad fisk

Lille sø

Göl, Tjäder, Tjärn

Line

Tafs

Line / snøre

Lina

Linefører

Linförare

Lod

Sänke

Lodde

Lodda

Lommelygte

Ficklampa

Lubbe, lyssej, blåsej

Bleka, Lyrtorsk

Lugtekolbe

Luktorgan

Lugtenerve

Luktnerv

Lystfisker

Sportfiskare

Løbering

Löpring

Løje

Löja

Låsering

Låsring

Majsild, Stamsild

Majfisk, stamsill

Makrel

Makrill

Malle

Mal (fisk)

Manat

Sjöko

Mariehøne

Nyckelpiga

Marmorørred

Marmorerad öring

Mave

Mage

Mellemkæbeben

Främra överkäke

Milt

Mjälte

Mindstemål

Minimimått

Modhage

Hulling

Mole

Mullvad

Mose

Myr

Mose, Tørvemose

Mosse

Multe

Multe

Multiplikatorhjul

Multiplikatorrulle

Musling

Mussla

Myggelarve

Mygglarv

Myre

Myra

Møl

Mal (insekt)

Mørk

Mörk

Måler

Mätarfjäril

Målerlarve

Mätarlarv

Nakke

Nacke

Nakkefjer

Nackfjäder (guldfasan)

Nederste løbering

Krokögla

Nedre gællebue

Undre gälbåge

Nomadeinstinkt, Vandreinstinkt

Vandringsinstinkt

Nyre

Njure

Næsebor

Näsöppning

Odder

Utter

Opgang, (laks)

Stigning (lax)

Orm

Mask

Overkæbe

Överkäke

Perlehøne

Pärlhöna

Pibeand

Bläsand

Pigsmerling

Nissöga

Pigstråle

Fenstråle

Plettet

Fläckig

Plettet kongemakrel

Spansk makrill

Pukkellaks

Puckellax

Puppe

Puppa

Pylorus caecum

Pylorusbihang

Pynt

Udde

Påfugl

Påfågel

Regnbueørred

Regnbåge

Regnløje

Groplöja

Regnorm

Daggmask

Reje

Räka

Rejecoktail

Skaldjurscocktail

Rejeflue

Räkfluga

Rib

Ribbing

Rimte

Id

Rogn

Rom (fiskägg)

Rokke

Rocka

Rudskalle

Sarv

Rygmarv

Ryggmärg

Rygsvømmer

Ryggsimmare

Rygsøjle

Ryggrad

Rype

Ripa

Ræv

Räv

Røget fisk

Rökt fisk

Sammenføjning (krog)

Spirallindning

Sandart

Gös

Sandmusling

Vanlig sandmussla

Sej

Sej

Sejhval

Sejval

Seksgællet haj

Sexbågig kamtandhaj

Sidelinje

Sidolinje

Sild

Sill, Strömming

Silt

Silt (fin sand)

Skade

Skata

Skaldyrpasta

Skaldjurspastej

Skalle

Mört

Skovskade

Nötskrika

Skovsneppe

Morkulla

Skovtæge, flåt

Fästing

Skralde

Spärr

Skruptudse

Padda

Skråt

Snett

Skuldre

Skuldra

Skæl

Fjäll

Skøjteløber, (insekt)

Skräddare (insekt)

Slank tun

Slank tonfisk

Slibesten

Brynsten

Slørvinge

Bäckslända

Smelt, Stint, Stinte

Europeisk nors, Nors

Smerling

Grönling (fisk)

Snapper

Snapperfisk

Snegl

Snigel

Snegl

Snäcka

Snog

Snok

Sockeylaks, rødlaks

Indianlax, Rödlax, Sockeye

Solbriller

Solglasögon

Solsort

Koltrast

Sommerfugl

Fjäril

Spang

Spång

Spids

Spets

Spinalnerve

Neuraltaggar

Spinner

Drag

Spiserør

Matstrupe

Spole

Spole

Spydfisk

Spjutfisk

Stalling

Harr

Stamsild, vestatlantisk

Hickory stamsill

Stang

Spö

Stangring

Spöögla

Stankelben

Harkrank

Stemmeværk

Dammlucka

Stjernehaj, Glathaj

Nordlig hundhaj

Stjernehus

Stjärnstör, Sevruga

Stort høl

Hölja (stor), hå

Struds

Struts

Stryg

Fors

Strækning

Sträcka (flod-, å-, fiske-)

Strømskalle

Stäm

Styrt

Vattenfall (konstgjort)

Stær

Stare

Stør

Stör

Størrelse

Storlek

Suder

Sutare

Surhed

Surhet

Svirvel

Lekare

Svømmeblære

Simblåsa

Sæl

Säl

Sjö (stor)

Søafløb

Lusp (utlopp ur sjö)

Sølaks

Havslax i olja

Sølvblank

Silverblank

Sølvkaruds (guldfisk)

Guldfisk

Sølvtorsk

Nordlig silvertorsk

Søpindsvin

Sjöborre

Søpølse,Søagurk

Sjögurka

Søørred

Insjööring

Tag

Bakparti

Tang

Alg

Tangmel

Bladtångmjöl

Tarpon

Tarpon

Tobis

Tobis

Tobiskonge

Tobiskung

Tohåndsstang

Tvåhandsspö

Topping

Topp

Trappe

Trapp (fågel)

Trekrog

Trekrok

Tunfisk

Tonfisk

Tunge

Tunga

Tæge

Skinnbagge

Tærskel

Tröskel (i en ström etc.)

Tørn

Varv (flugbindning)

Ugle

Uggla

Uld

Ull

Ulk

Simpa

Underkæbe

Underkäke

Undervinge

Undre vinge

Urinblære

Urinblåsa

Urogenitalåbning

Könsöppning

Vake

Vaka (ätande fisk)

Vakering

Vakring

Vand

Vatten

Vandfald

Vattenfall

Vandkalv

Dykarbagge

Vandløb

Vattendrag

Vandnymfe

Flickslända, Jungfruslända

Vandrende fisk

Vandringsfisk

Vandret

Vågrätt

Vandstær

Strömstare

Varmrøget kuller

Varmrökt koljafilé

Vimme

Vimma/nos-

Vinge

Vinge

Vingefjer

Vingfjäder, Vingpenna

Vægt

Vikt

Vårflue

Nattslända

Vårfluelarve

Nattsländelarv

Waders

Vadarstövlar

Waders, skridtstøvler

Vadarbyxor

Æglægning

Äggläggning

Øje

Öga

Øresten

Otolit, hörselsten

Øvre gællebue

Övre gällbåge

Åkande

Näckros

Ål

Ål

Ålepas

Ålränna

Åsving / åslynge

Åkrök

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen