Dansk-svensk MS-ordlista

 

Typiska kommandon i Microsoft-program

 

Ordlistan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Dansk

Svenska

Adgangskode

Lösenord

Ændringstast

Låstangent

Afkrydsningsfelt

Kryssruta

Afslut

Avsluta

Afsnit

Stycke

Afspil

Spela upp

Aktiv

Aktiv/aktivt/aktiva

Aktiv zone

Aktiveringszon

Aktivt vindue

Aktivt fönster

Alternativknap

Alternativknapp

Altid øverst

Alltid överst

Andre computere (ikon)

Nätverket (ikon)

Annuller

Avbryt

Anvend

Verkställ/Använd/Tillämpa

Arranger alle

Ordna alla

Autoformat

Autoformat

Automatisk gentagelse

Automatisk upprepning

Automatisk rulning

Automatisk rullning

Automatisk sammenføjning

Automatisk koppling

Autoresume

Sammanfattning

Autotekst

Autotext

Baggrund

Bakgrund

Billede

Bildobjekt

Bogmærke

Bokmärke

Dato og klokkeslæt

Datum och tid

Deleboks

Delningsruta

Delelinje

Delningslist

Denne computer (ikon)

Den här datorn (ikon)

Destination

Mål

Dialogboks

Dialogruta

Dobbeltklik (n) / dobbeltklikke (v)

Dubbelklick(a)

Dokumentvindue

Dokumentfönster

Egenskaber

Egenskaper

Egenskabsside

Egenskapssida

Erstat

Ersätt

Etiket

Etikett (n) / namnge (v)

Fane

Tabb

Fed

Fet

Fil

Fil

Filer

Arkiv

Find næste

Sök nästa

Flet celler

Sammanfoga celler

Flyt

Flytta

Flyt hertil

Flytta hit

Fodnoter

Fotnoter

Fold ud

Vik ut

Forankre

Docka

Formater

Format

Formel

Formel

Forrige

Föregående

Forsøg igen

Försök igen

Fortryd

Ångra

Fortsæt

Fortsätt

Fremad

Framåt

Fuldskærm

Helskärm

Funktioner

Verktyg

Funktionstast

Funktionstangent

Gem

Spara

Gem alt

Spara alla/allt

Gem som

Spara som

Gendan

Återställ

Gennemse

Bläddra

Gentag

Upprepa/Repetera

Genvej

Genväg

Genvejsikon

Genvägsikon

Genvejsknap

Genvägsknapp

Genvejsmenu

Snabbmeny

Genvejstast

Kortkommando

Grammatik

Stavning och grammatik

Guide

Guide

Gå til

Gå till

Handicap

Handikapp

Hente

Hämta

Hjælp

Hjälp

Hjælp til handicappede

Hjälpmedel

Holde

Hålla ned

Hotspot

Aktiv punkt

Hurtig visning

Snabbgranskning

Hvad er det?

Förklaring

Hyperlink

Hyperlänk

Håndtag

Handtag

Ikke tilgængelig

Inte tillgänglig

Ikon

Ikon

Inaktivt vindue

Inaktivt fönster

Indeks

Index och förteckningar

Indsæt

Infoga

Indsæt genvej

Klistra in genväg

Indsæt kæde

Klistra in länk

Indsæt kæde her

Länka hit

Indsæt objekt

Infoga objekt

Indsæt som hyperlink

Klistra in som hyperlänk

Indsæt special

Klistra in special

Indsætningspunkt

Insättningspunkt

Indstillinger

Alternativ

Input

Indata

Installer

Installation/Installationsprogram

Integreret objekt

Inbäddat objekt

Internet

Internet

Ja

Ja

Link

Länk

Kant

Kantlinje

Kilde

Källa

Klikke

Klicka (på)

Klip

Klipp ut

Knappen Luk

Knappen Stäng

Knappen Start

Knappen Start

Kolonneoverskrift

Kolumnrubrik

Kommandoknap

Kommandoknapp

Kommentar

Kommentar

Kopier

Kopiera

Kopier

Kopiera

Kopier hertil

Kopiera hit

Krydshenvisning

Korsreferens

Kursiv

Kursiv

Kør

Kör

Liggende

Liggande

Lineal

Linjal

Liste

Listruta

Listevisningsboks

Listvy (kontroll)

Log af

Logga ut

Luk

Stäng

Luk computeren

Stänga av datorn

Maksimer

Maximera

Maksimeringsknap

Knappen maximera

Manuel kæde

Manuell länk

Mappe

Mapp

Mappeindstillinger

Mappalternativ

Marker alt

Markera allt

Marker kolonne

Markera kolumn

Marker række

Markera rad

Markere/vælge

Välj/markera

Markering/valg

Markering

Markør

Markör

Markør

Pekare

Meddelelsesboks

Meddelanderuta

Menu

Meny

Menuen Rediger

Redigera-menyn

Menuen Tilpas

Ändra storlek-menyn

Menuen Filer

Arkiv-menyn

Menuen Foretrukne

Favoriter-menyn

Menuen Hjælp

Hjälp-menyn

Menuen Indstillinger

Inställningar-menyn

Menuen Programmer

Program-menyn

Menuen Skift til

Gå-menyn

Menuen Start

Start-menyn

Menuen Vis

Visa-menyn

Menuknap

Menyknapp

Menulinje

Menyrad

Menupunkt

Menyobjekt

Menutitel

Menynamn

Minimer

Minimera

Minimeringsknap

Knappen minimera

Mus

Mus

Næste

Nästa

Nej

Nej

Ny

Nytt

Nyt vindue

Nytt fönster

Objekt

Objekt

Objektsammenkædning og integrering (OLE)

Objektlänkning och inbäddning (OLE)

Ok

Ok

Om

Om

Områdemarkering

Val av land

Online

Online

Opdater

Uppdatera

Opdel

Dela

Opdel celler

Dela celler

Opret genvej

Skapa genväg

Ordtælling

Räkna ord

Paletvindue

Palettfönster

Panorering

Panorering

Papirkurv (ikon)

Papperskorgen (ikon)

Pause

Paus/Pausa

Pege

Hovring (n)/hovra (v)

Pege

Peka

Pop-up-vindue

Pop up-fönster

Primært vindue

Primärt fönster

Printer

Skrivare

Proceslinje

Aktivitetsfält

Projektmappe

Arbetsbok

Punktopstilling

Punkter och numrering

Ramme

Ram/bildruta

Rammer og skygge

Kantlinjer och fyllning

Rediger

Redigera

Rude

Fönsterruta/ruta

Rulle

Rullning (n) / rulla (v)

Rulleboks

Rullningsruta

Rulleliste

Nedrullningsbar lista

Rullemenu

Nedrullningsbar meny

Rullepanel

Rullningslist

Rullepil

Rullningspil

Rullepilsknap

Rullningspilsknapp

Ryd

Ta bort/Radera

Sæt ind

Klistra in

Sammenkæde/oprette hyperlink

Länka

Sammenkædet objekt

Länkat objekt

Sekundært vindue

Sekundärfönster

Send

Skicka

Send til

Skicka till

Sidehoved og sidefod

Sidhuvud och sidfot

Sideopsætning

Utskriftsformat

Sideskift

Sidbrytning

Sidetal

Sidnummer

Skabelon

Mall

Skærm

Bildskärm/övervakare (n) / övervaka (v)

Skærm

Skärm

Skærmtekst

Skärmtext

Skifte

Växla

Skjul

Dölj

Skjul gitterlinjer

Dölj stödlinjer

Skjule (disposition)

Dölj (dispositionsnivå)

Skriftstørrelse

Teckenstorlek

Skrifttype

Teckensnitt

Skrifttype

Tecken

Skrive

Skriva

Skrivebeskyttet

Skrivskyddad

Skrivebord

Skrivbord

Skyder

Skjutreglage

Slet

Ta bort

Slet celler

Ta bort celler

Sorter

Sortera

Spalter

Spalter

Sprog

Språk

Standard

Standard

Standardknap

Standardknapp

Startside

Startsida

Statusindikator

Förloppsindikator

Statusmeddelelsesområde

Systemstatusfält

Sti

Sökväg

Stifinder

Utforska

Stop

Stopp/Stoppa/Avbryt

Store og små bogstaver

Ändra skiftläge

Symbol

Symbol

Søg

Sök

Tabel

Tabell

Tabulatorer

Tabbar

Tastatur

Tangentbord

Tegn tabel

Rita tabell

Tekstboks

Textruta

Tekstboks med automatisk udgang

Avsluta automatiskt

Tekstretning

Textorientering

Tema

Tema

Tilbage

Föregående/Bakåt

Tilpasse

Anpassa

Tilslut netværksdrev

Anslut (nätverks)enhet

Titellinje

Namnlist

Titeltekst

Rubriktext

Trække

Dra

Træk-og-slip

Dra och släpp

Trykke

Tryck/tryck på/välj

Type

Typ

Typografi

Stil

Udfør

Slutför

Udklipsholder

Urklipp

Udskriv

Skriv ut

Udskriv her

Skriv ut här

Udvide (en disposition)

Visa (dispositionsnivå)

Uncial

Anfang

Undermenu

Undermeny

Usammenhængende markering

Osammanhängande markering

Vælge

Välj

Værktøjslinier

Verktygsfält

Værktøjslinje på skrivebordet

Skrivbordsverktygsfält

Værktøjslinjen Hurtig start

Fältet Snabbstart

Web

Webb

Webside

Webbsida

Websted

Webbplats

Versioner

Versioner

Windows stifinder

Utforskaren

Vindue

Fönster

Vis

Visa

Vis udskrift

Utskriftsformat

Visuel redigering

Direktredigering

Zoom

Zooma

Åbn

Öppna

Åbn med

Öppna med

 Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen